Topst

Đang tìm kiếm...

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD]

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020)

Na Tra Hàng Yêu Ký

Legend of Nezha (2020)
Trạng thái:Full 46/46 Vietsub
Đạo diễn:Cao Tiến Minh
Thời lượng:45 phút / tập
Số tập:46 Tập
Tình trạng:Hoàn tất
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Năm sản xuất:2020
Quốc gia:Trung Quốc
Thể loại:Cổ Trang - Thần Thoại, Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Tâm Lý - Tình Cảm
Diễn viên:Tưởng Y Y, Đại Siêu, Ngô Giai Di, Thôi Nhã Hàm, Chu Thánh Y

NỘI DUNG PHIM :
Na Tra Hàng Yêu Ký​ mở đầu với sự việc ải Trần Đường hạn hán, Na Tra - con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đại náo long cung. Giết chết Tam Thái Tử Ngao Bính, sau đó bị Đông Hải Long Vương hỏi tội. Phật Tổ thương tình cho Na Tra trở thành đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân. Sau này Na Tra xuống trần, cùng làm bạn với Tiểu Long Nữ hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020)
[id]01;https://www.youtube.com/watch?v=VL95QEfVlko|02;https://www.youtube.com/watch?v=snaKJPGdBbk|03;https://www.youtube.com/watch?v=MlxY3Idhk5E|04;https://www.youtube.com/watch?v=v0-xeo5GckQ|05;https://www.youtube.com/watch?v=Ov2zKsw0eug|06;https://www.youtube.com/watch?v=1DE2KQJ9Jac|07;https://www.youtube.com/watch?v=9_mgc6zuh2g|08;https://www.youtube.com/watch?v=U_2ciAUbAqE|09;https://www.youtube.com/watch?v=_BiPHH0vBXI|10;https://www.youtube.com/watch?v=EbykhQro5PI|11;https://www.youtube.com/watch?v=Blp8W0RmlSc|12;https://www.youtube.com/watch?v=Wp_oICFBA50|13;https://www.youtube.com/watch?v=WcxnBMmGEbA|14;https://www.youtube.com/watch?v=B1UwukqO-Bc|15;https://www.youtube.com/watch?v=7CwpRN3BHQU|16;https://www.youtube.com/watch?v=USvifdAPh9U|17;https://www.youtube.com/watch?v=wtus_Y3k8LU|18;https://www.youtube.com/watch?v=sQ2d2I-P_G8|19;https://www.youtube.com/watch?v=4ur2NWTrBCs|20;https://www.youtube.com/watch?v=drHGTMGleY8|21;https://www.youtube.com/watch?v=zLgl0QQsuEI|22;https://www.youtube.com/watch?v=HcVMua27cSc|23;https://www.youtube.com/watch?v=yGPwzoFLy10|24;https://www.youtube.com/watch?v=ndzDlLGUELc|25;https://www.youtube.com/watch?v=K5y2mdYi-ls|26;https://www.youtube.com/watch?v=_Iu6od7u1qo|27;https://www.youtube.com/watch?v=1n5Rii49a30|28;https://www.youtube.com/watch?v=xnE_9QnqeCk|29;https://www.youtube.com/watch?v=U53WC1cpxS4|30;https://www.youtube.com/watch?v=7SvVivzbwRI|31;https://www.youtube.com/watch?v=WOIxdlQ2fVs|32;https://www.youtube.com/watch?v=RiKaTcqgMiA|33;https://www.youtube.com/watch?v=RiKaTcqgMiA|34;https://www.youtube.com/watch?v=I5ql7-1V96A|35;https://www.youtube.com/watch?v=vWSQMlhr5wU|36;https://www.youtube.com/watch?v=JcZ2pADTFKo|37;https://www.youtube.com/watch?v=MRxgb6xa_Zw|38;https://www.youtube.com/watch?v=DRF_ujOm-Ys|39;https://www.youtube.com/watch?v=DRF_ujOm-Ys|40;https://www.youtube.com/watch?v=fpHFaLBhfxM|41;https://www.youtube.com/watch?v=DA07yP29WjU|42;https://www.youtube.com/watch?v=VVw-9n0TDBg|43;https://www.youtube.com/watch?v=nzq27iL0ocM|44;https://www.youtube.com/watch?v=ydV90Izc0Cc|45;https://www.youtube.com/watch?v=c6lT_-yF00A|46(End);https://www.youtube.com/watch?v=kQ1bpswdmnk|01;https://playhydrax.com/?v=cRkoZiVJl|02;https://playhydrax.com/?v=93Od0HGu7|03;https://playhydrax.com/?v=OAkoChvDO|04;https://playhydrax.com/?v=L3RpM7eFx|05;https://playhydrax.com/?v=GsXEMdLqG|06;https://playhydrax.com/?v=o_DQ7b2Ii|07;https://playhydrax.com/?v=MJoxm6VVk|08;https://playhydrax.com/?v=483RxEabx|09;https://playhydrax.com/?v=cLM-MGr28|10;https://playhydrax.com/?v=i70uFpA8l|11;https://playhydrax.com/?v=dLPCMhYUQ|12;https://playhydrax.com/?v=P7udklyK3|13;https://playhydrax.com/?v=7Busf7qC_|14;https://playhydrax.com/?v=jWoVmyDnk|15;https://playhydrax.com/?v=OM1u_nqXp|16;https://playhydrax.com/?v=60jt6iREE|17;https://playhydrax.com/?v=T7zsDX9zg|18;https://playhydrax.com/?v=2LjjV6_-Y|19;https://playhydrax.com/?v=WNMVbXizS|20;https://playhydrax.com/?v=a3sbz4eol|21;https://playhydrax.com/?v=Qi83Wv5U4|22;https://playhydrax.com/?v=uDWciyBPR|23;https://playhydrax.com/?v=fi3wCpsmW|24;https://playhydrax.com/?v=VJWDpqJTq|25;https://playhydrax.com/?v=WVO6i-aLP|26;https://playhydrax.com/?v=Kcp-sD045|27;https://playhydrax.com/?v=GfP6VGgC4|28;https://playhydrax.com/?v=6bv1zvzq5|29;https://playhydrax.com/?v=FnBIpc6d2|30;https://playhydrax.com/?v=y92vQhQLl|31;https://playhydrax.com/?v=lelArtCge|32;https://playhydrax.com/?v=dNXL_Lemn|33;https://playhydrax.com/?v=zJR_t7Kbb|34;https://playhydrax.com/?v=LQYUkT-g-|35;https://playhydrax.com/?v=L13sVMQk2|36;https://playhydrax.com/?v=r7SpN7Urr|37;https://playhydrax.com/?v=P-MKQnSjQ|38;https://playhydrax.com/?v=reWRZz-nc|39;https://playhydrax.com/?v=igIXdmIfR|40;https://playhydrax.com/?v=IYyK0U-Zm|41;https://playhydrax.com/?v=yDIwKcq57|42;https://playhydrax.com/?v=NGujCf7G2|43;https://playhydrax.com/?v=wN3F6Gc4u|44;https://playhydrax.com/?v=b4pQrJQKN|45;https://playhydrax.com/?v=T3RM7kwcu|46(End);https://playhydrax.com/?v=sCqqeMURT|01;https://streamtape.com/e/pxWb68xRgpFrr1M|02;https://streamtape.com/e/rDQpkrLB2RCYr3|03;https://streamtape.com/e/dP10QgW1raT9wR|04;https://streamtape.com/e/BvaX3zPo2WCMGO|05;https://streamtape.com/e/O77bajapMDcZ49z|06;https://streamtape.com/e/7zOOoB4MezfALBY|07;https://streamtape.com/e/BeXboJ6YedHyymQ|08;https://streamtape.com/e/Yw89wxxdqMtvX06|09;https://streamtape.com/e/Zqp4KGkkGxUqqew|10;https://streamtape.com/e/MqYVG0pMwJsmgJW|11;https://streamtape.com/e/Qgpdap93KvC0mWB|12;https://streamtape.com/e/7R1YJYOkwxFAABy|13;https://streamtape.com/e/K46LwZO6kZT0m97|14;https://streamtape.com/e/vl0LPeW6rGi4RB8|15;https://streamtape.com/e/1a7wyDrAWgIeRlo|16;https://streamtape.com/e/V7j4gljw1vH31P|17;https://streamtape.com/e/PrJ6p0lVbqH0K82|18;https://streamtape.com/e/1bgjyJ6xyvIeWY7|19;https://streamtape.com/e/vD6JPP01Qyf4eYM|20;https://streamtape.com/e/OXqMMDRroouZl96|21;https://streamtape.com/e/96zpA2Wby1HakVL|22;https://streamtape.com/e/7Ro4Pd4W7yUJw6|23;https://streamtape.com/e/d3ZeXpQgJvUkrre|24;https://streamtape.com/e/JbBR3dY8qJsj80r|25;https://streamtape.com/e/wxmDJlR6XYfPvj|26;https://streamtape.com/e/kwxjrJR9JviOjXw|27;https://streamtape.com/e/y2qJaAx8YYu1bBg|28;https://streamtape.com/e/QX1vrYv4v0H0MYV|29;https://streamtape.com/e/9vkD4X1pRrTZ8y|30;https://streamtape.com/e/Bjr28KJMBwcyLKG|31;https://streamtape.com/e/q9YPGYeyXouw2r|32;https://streamtape.com/e/eqwe6gZbkvuYVMJ|33;https://streamtape.com/e/4Rl0Y6BOO0tKg87|34;https://streamtape.com/e/Jy9qOjlxwoUjj8V|35;https://streamtape.com/e/VWrqAQO4QvsKGM9|36;https://streamtape.com/e/qxZBvzM72AUaVO|37;https://streamtape.com/e/jp63yR4abrhDP9|38;https://streamtape.com/e/GM0xl2XRQQhmOG|39;https://streamtape.com/e/gV14YpB8ZGIgxA|40;https://streamtape.com/e/K0mAeWPXYDI0OQr|41;https://streamtape.com/e/3Adwz2Oq3PCdyg7|42;https://streamtape.com/e/MzjvV7VWMoHmmyK|43;https://streamtape.com/e/J0gLX6OAklSj010|44;https://streamtape.com/e/Oa82QybWWdIZqrP|45;https://streamtape.com/e/Joa1drlkd6ij86B|46(End);https://streamtape.com/e/OkgVk0aRO3tZBYQ|[/id]
Chúc các bạn xem phim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Full HD Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Bản Đẹp Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Trọn Bộ Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Online Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Phụ Đề Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Thuyết Minh Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] VietSub Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Lồng Tiếng
Xem phim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] tập cuối.
Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] TvHay Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] BiluTv Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Phimmoi Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Dongphim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Motphim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] VTVgiaitri Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Vkool Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Vuiphim Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Xemphimso Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Phimbathu Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] HDViet Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] Youtube Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top