Topst

Đang tìm kiếm...

Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD]

Nie Li, Chiến Sĩ Thần Quỷ mạnh nhất, trong quá khứ của mình, anh ta đang đứng ở đỉnh cao của thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã bị mất cuộc sống của mình trong trận chiến với các Hoàng Đế, Nhà Hiền Triết và Sáu Vị Thần Thú, linh hồn của anh ấy đã được tái sinh sau đó và trở lại quá khứ khi anh 13 tuổi. Mặc dù anh ta là người yếu nhất trong lớp học của mình và với tài năng thấp nhất, còn linh hồn đạt cảnh giới cao nhất, nhưng với sự hiểu biết mà anh ấy đã tích lũy được từ cuộc sống trước đây của mình, anh đã được đào tạo nhanh hơn bất cứ ai khác. Anh ta cố gắng bảo vệ thành phố mà trong tương lai sắp tới bị tấn công bởi Cơn Gió Tuyết do Thần Quỷ Tuyết tạo ra và cuối cùng thành phố bị phá hủy cũng như người anh ấy yêu, bạn bè và gia đình của anh đã chết trong cuộc chiến. Đọc Đi Rồi Bít Diễn Biến Ra Sao!!!!

Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)
Xem phim Yêu Thần Ký
Yao Shen Ji (2017)
 Status: 172/172
 Tình trạng: Thuyết Minh
 Thời tượng: 172 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2017
 Thể loại: Hoạt Hình, Hoạt Hình Trung Quốc, Hành Động , Phép thuật/ Fantasy, Tình Cảm, Siêu Nhiên,Huyền Ảo, Phiêu Lưu, Trùng Sinh
 Đạo diễn: N/A
 Diễn viên: N/A
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)

[id]001;https://playhydrax.com/?v=jOdbZTaaj9Z| 002;https://playhydrax.com/?v=VTmFSGA_ha| 003;https://playhydrax.com/?v=0pwcV3Hs3| 004;https://playhydrax.com/?v=roi0YcSkC| 005;https://playhydrax.com/?v=094BxIpgn| 006;https://playhydrax.com/?v=1NmI481VG| 007;https://playhydrax.com/?v=MTQ9MtK3u| 008;https://playhydrax.com/?v=eGIP_0OW2| 009;https://playhydrax.com/?v=GZS5_sESD| 010;https://playhydrax.com/?v=JktgDbOM_| 011;https://playhydrax.com/?v=q7jb6AOvLN| 012;https://playhydrax.com/?v=jZ2n4-tpK| 013;https://playhydrax.com/?v=PrVRdzNVT| 014;https://playhydrax.com/?v=GIm7O5YwLE| 015;https://playhydrax.com/?v=DtOUbf-4h| 016;https://playhydrax.com/?v=l8EVLBBPn| 017;https://playhydrax.com/?v=P2J1PYkI4| 018;https://playhydrax.com/?v=7mGGy1u6E| 019;https://playhydrax.com/?v=2cjwj-FF7f| 020;https://playhydrax.com/?v=EyogoZJoVO| 021;https://playhydrax.com/?v=5Pf5EnzS_| 022;https://playhydrax.com/?v=QEt98PLI4| 023;https://playhydrax.com/?v=l8mUKDExVB| 024;https://playhydrax.com/?v=3ThCmvn8K| 025;https://playhydrax.com/?v=YVis_bnbfa| 026;https://playhydrax.com/?v=LmfdvedXaM| 027;https://playhydrax.com/?v=ryNE_FC9R| 028;https://playhydrax.com/?v=z3AlKGVG8| 029;https://playhydrax.com/?v=K6L2Oes7io| 030;https://playhydrax.com/?v=Kf4IiQcYq| 031;https://playhydrax.com/?v=y4ee_6_lS| 032;https://playhydrax.com/?v=EMvvPb9cOn| 033;https://playhydrax.com/?v=jdC-etTjj| 034;https://playhydrax.com/?v=PSS1BtKyyP| 035;https://playhydrax.com/?v=F15RD5HPS| 036;https://playhydrax.com/?v=s-XThvAKhb| 037;https://playhydrax.com/?v=elLHXcPN_F| 038;https://playhydrax.com/?v=qTfY8xF3i| 039;https://playhydrax.com/?v=BpjkYVlD0| 040;https://playhydrax.com/?v=_aoRQkTMa| 041;https://playhydrax.com/?v=aUXDkycQA| 042;https://playhydrax.com/?v=t3w0IvETeO| 043;https://playhydrax.com/?v=6_FAMIyk9E| 044;https://playhydrax.com/?v=Ng1_gJUcs1| 045;https://playhydrax.com/?v=Ag_s3NM_yr| 046;https://playhydrax.com/?v=6HGyfhNGw| 047;https://playhydrax.com/?v=MIBv--2my| 048;https://playhydrax.com/?v=ImUrbrXps| 049;https://playhydrax.com/?v=bRTlcajpr| 050;https://playhydrax.com/?v=VzKNojfdMu| 051;https://playhydrax.com/?v=7kb8yiJS7| 052;https://playhydrax.com/?v=Et3boUPmCG| 053;https://playhydrax.com/?v=BQE_vYsx3| 054;https://playhydrax.com/?v=5C-RCeXmSA| 055;https://playhydrax.com/?v=BWQht-Q-3B| 056;https://playhydrax.com/?v=SYcE-qFrkX| 057;https://playhydrax.com/?v=B4SFvf3Ke| 058;https://playhydrax.com/?v=gYuldXgKy4| 059;https://playhydrax.com/?v=p2YgRmEV_| 060;https://playhydrax.com/?v=kYsMi25sOG| 061;https://playhydrax.com/?v=BoiKbcLG_| 062;https://playhydrax.com/?v=EZImx3Rzce| 063;https://playhydrax.com/?v=PtB50Y3eXq| 064;https://playhydrax.com/?v=-tNvD98uf| 065;https://playhydrax.com/?v=BM_ahAVsl| 066;https://playhydrax.com/?v=P33eznKTh6| 067;https://playhydrax.com/?v=oGw-ZJ8V4| 068;https://playhydrax.com/?v=ukFmSyZRO| 069;https://playhydrax.com/?v=4x0tQmXUpc| 070;https://playhydrax.com/?v=Z10Nt83dtm| 071;https://playhydrax.com/?v=E7TFl0_njO| 072;https://playhydrax.com/?v=L36Gxw9R8| 073;https://playhydrax.com/?v=JeFlGAjcH| 074;https://playhydrax.com/?v=fj_IynPKM| 075;https://playhydrax.com/?v=qco5T1XKb| 076;https://playhydrax.com/?v=WRD2y24X-| 077;https://playhydrax.com/?v=84b_wL-Rz| 078;https://playhydrax.com/?v=2eItDrvhN| 079;https://playhydrax.com/?v=bsk187G8-| 080;https://playhydrax.com/?v=b9vV5BaWK| 081;https://playhydrax.com/?v=Y3oPbfnzF| 082;https://playhydrax.com/?v=Qv6jQ2sYh| 083;https://playhydrax.com/?v=nzppCeOiT| 084;https://playhydrax.com/?v=1-qiwdD1O0| 085;https://playhydrax.com/?v=VK9ABvCAJ| 086;https://playhydrax.com/?v=4S59r9efo| 087;https://playhydrax.com/?v=V6RmOX9mWN5| 088;https://playhydrax.com/?v=OeoMwbX1M| 089;https://playhydrax.com/?v=GB55wFGge| 090;https://playhydrax.com/?v=L6KpdP0Ln| 091;https://playhydrax.com/?v=c9kUGdb9z| 092;https://playhydrax.com/?v=cb0NNsKj-k| 093;https://playhydrax.com/?v=GTvaJsZ9-| 094;https://playhydrax.com/?v=DIVKY90ju| 095;https://playhydrax.com/?v=GDCgInOHTA| 096;https://playhydrax.com/?v=7VgikbvpBJ| 097;https://playhydrax.com/?v=HVxTysRiH| 098;https://playhydrax.com/?v=VbuPP1waw9f| 099;https://playhydrax.com/?v=OTPyMyGUtL| 100;https://playhydrax.com/?v=2HRU14Zu9| 101;https://playhydrax.com/?v=LCWTXA7jq| 102;https://playhydrax.com/?v=GhkiUjXm-r| 103;https://playhydrax.com/?v=uJ4iaJzRf| 104;https://playhydrax.com/?v=aoDhizKwf| 105;https://playhydrax.com/?v=wQatgYZ-ko| 106;https://playhydrax.com/?v=PL2EsYENKo| 107;https://playhydrax.com/?v=XUiaxiKsJ| 108;https://playhydrax.com/?v=HIuiBkfF-| 109;https://playhydrax.com/?v=qN0KSzmby| 110;https://playhydrax.com/?v=WyOPLPDVrd| 111;https://playhydrax.com/?v=0SHPjve2Xb| 112;https://playhydrax.com/?v=GNuQ3zmg2| 113;https://playhydrax.com/?v=au9E_NLHSc| 114;https://playhydrax.com/?v=oyITVwIf3| 115;https://playhydrax.com/?v=LiGuxuZaW| 116;https://playhydrax.com/?v=3ZcR1IqgM| 117;https://playhydrax.com/?v=Xem6PSjt6l| 118;https://playhydrax.com/?v=NI__KxCiv| 119;https://playhydrax.com/?v=__3rF_Kka| 120;https://playhydrax.com/?v=QFHrE0uUH| 121;https://playhydrax.com/?v=4rIHaO-HB| 122;https://playhydrax.com/?v=XZATh88EC| 123;https://playhydrax.com/?v=79ckJwds6D| 124;https://playhydrax.com/?v=JTkpjCbRJf| 125;https://playhydrax.com/?v=slOJiISUj| 126;https://playhydrax.com/?v=uvJXqsZJP| 127;https://playhydrax.com/?v=a3oXZmMkD| 128;https://playhydrax.com/?v=XWmD3aZBz| 129;https://playhydrax.com/?v=Nasxf8rrGv| 130;https://playhydrax.com/?v=7DWooQiNtC| 131;https://playhydrax.com/?v=UjOW2QGIGZ| 132;https://playhydrax.com/?v=2BEfemnl4| 133;https://playhydrax.com/?v=y9F4GRWAnr| 134;https://playhydrax.com/?v=kHBnVYQyZ| 135;https://playhydrax.com/?v=yvrluRIh8| 136;https://playhydrax.com/?v=_jtKCHEI-D| 137;https://playhydrax.com/?v=bXQmolvQU| 138;https://playhydrax.com/?v=4PJcYl6zaCA| 139;https://playhydrax.com/?v=MnNQR9HxRK| 140;https://playhydrax.com/?v=olB9ZvuwtF| 141;https://playhydrax.com/?v=YdBKon_KVL| 142;https://playhydrax.com/?v=MvA0m52qqr| 143;https://playhydrax.com/?v=aji2xw6Er2| 144;https://playhydrax.com/?v=1FglWFrb9| 145;https://playhydrax.com/?v=Pso2Z8u31F| 146;https://playhydrax.com/?v=z539v3bW2L| 147;https://playhydrax.com/?v=CMLV2FroPX| 148;https://playhydrax.com/?v=0wkvsq9E_| 149;https://playhydrax.com/?v=8ESEQux5y6| 150;https://playhydrax.com/?v=L5IlDRN8tH| 151;https://playhydrax.com/?v=xTeVmiKs_| 152;https://playhydrax.com/?v=IeyZlzvWK| 153;https://playhydrax.com/?v=lvNwa4Ytl| 154;https://playhydrax.com/?v=qAj3L44EEV| 155;https://playhydrax.com/?v=Z0oIt6Kry| 156;https://playhydrax.com/?v=urJ2AYdMd| 157;https://playhydrax.com/?v=g1jLo8M_t| 158;https://playhydrax.com/?v=MdpcAFVjX| 159;https://playhydrax.com/?v=ODP-EpB5K| 160;https://playhydrax.com/?v=YKrT41x-Xo| 161;https://playhydrax.com/?v=qEJM1AHuj| 162;https://playhydrax.com/?v=h0XL19pxWr| 163;https://playhydrax.com/?v=iFjIOjreKc|164;https://playhydrax.com/?v=wCc2QHgQsJ|165;https://playhydrax.com/?v=P_oakBWOY0i|166;https://playhydrax.com/?v=wSBSpatWN|167;https://playhydrax.com/?v=_fO25khK5w|168;https://playhydrax.com/?v=RDyCVf0hV|169;https://playhydrax.com/?v=G7TH0eYMzA|170;https://playhydrax.com/?v=WAeOFTic3aW|171;https://playhydrax.com/?v=5QYdZM_-pD|172(End);https://playhydrax.com/?v=aDZGEue49tU|[/id]
Chúc các bạn xem phim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Full HD Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Bản Đẹp Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Trọn Bộ Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Online Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Phụ Đề Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Thuyết Minh Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] VietSub Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Lồng Tiếng
Xem phim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] tập cuối.
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] TvHay Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] BiluTv Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Phimmoi Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Dongphim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Motphim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] VTVgiaitri Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Vkool Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Vuiphim Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Xemphimso Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Phimbathu Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] HDViet Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] Youtube Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top