Topst

Đang tìm kiếm...

Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147]

Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011)
Xem phim Thợ Săn Ẩm Thực
Toriko (2011)
 Status: 147/147
 Tình trạng: 147/147Vietsub
 Thời tượng: 147 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2011
 Thể loại: Anime Bộ, Hành Đông, Viễn Tưởng ,Hài Hước Fantasy, Shounen , Siêu Nhiên
 Đạo diễn: Naoyuki Itô
 Diễn viên: Romi Pak, Ryôtarô Okiayu, Todd Haberkorn

NỘI DUNG PHIM :
Trong một thế giới nơi mà con người chỉ đi tìm những thứ nem công chả phượng, những món ăn ngon nhất để thỏa thú sành ăn của mình, tồn tại một nghề mang tên Bishoku-ya (Thợ săn cao lương mỹ vị) và trong hằng hà vô số các Bishoku-ya, có một thợ săn mang tên Toriko có sức mạnh cũng như sức ăn hơn người. Và mục tiêu của bất cứ thợ săn ẩm thực nào chính là một thực đơn linh đình với những của ngon vật lạ làm bao kẻ ghen tị. Rồi một ngày kia Toriko đã tình cờ gặp được một anh đầu bếp tên Komatsu và cùng với Komatsu, cuộc hành trình của 2 người bắt đầu
Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011)

[id]001;https://www.fembed.com/v/7y9wqe-mx9j| 002;https://www.fembed.com/v/yxv34wx1qol| 003;https://www.fembed.com/v/5j946w5nxo0| 004;https://www.fembed.com/v/7qo7065wwvg| 005;https://www.fembed.com/v/1l96d4ynlv5| 006;https://www.fembed.com/v/8g9dr8g3poy| 007;https://www.fembed.com/v/3qv1zw8r2oy| 008;https://www.fembed.com/v/8x9pe2-nqv7| 009;https://www.fembed.com/v/mz9kl7r41vq| 010;https://www.fembed.com/v/8gvzq4ypyvd| 011;https://www.fembed.com/v/2wvml01zl96| 012;https://www.fembed.com/v/1x9qlk-nxv4| 013;https://www.fembed.com/v/pmv5735n89l| 014;https://www.fembed.com/v/059lldp6n96| 015;https://www.fembed.com/v/809ep8347oj| 016;https://www.fembed.com/v/549yq38rxvl| 017;https://www.fembed.com/v/en98r75l0v1| 018;https://www.fembed.com/v/409xqy-xyo8| 019;https://www.fembed.com/v/p69gk861xvj| 020;https://www.fembed.com/v/zyonlrk2891| 021;https://www.fembed.com/v/7yvwqe-nxvj| 022;https://www.fembed.com/v/7zv-rwg62vx| 023;https://www.fembed.com/v/4dvj2603yo1| 024;https://www.fembed.com/v/6m923wy2dvr| 025;https://www.fembed.com/v/5jv46w5qx90| 026;https://www.fembed.com/v/yxo34wx0q9l| 027;https://www.fembed.com/v/8gvdr8gpp9y| 028;https://www.fembed.com/v/7q97065ewog| 029;https://www.fembed.com/v/8xvpe2-0qo7| 030;https://www.fembed.com/v/mzvkl7rz1oq| 031;https://www.fembed.com/v/8gozq4ywyod| 032;https://www.fembed.com/v/1xvqlk-exo4| 033;https://www.fembed.com/v/pmo5735e8vl| 034;https://www.fembed.com/v/05vlldpwnv6| 035;https://www.fembed.com/v/80vep83x79j| 036;https://www.fembed.com/v/40vxqy-ry98| 037;https://www.fembed.com/v/env8r7520o1| 038;https://www.fembed.com/v/p6vgk86zxoj| 039;https://www.fembed.com/v/zy9nlrkw8v1| 040;https://www.fembed.com/v/4doj260ry91| 041;https://www.fembed.com/v/7yowqe-2xoj| 042;https://www.fembed.com/v/6mv23wy5dor| 043;https://www.fembed.com/v/yx934wxlqvl| 044;https://www.fembed.com/v/7qv7065kw9g| 045;https://www.fembed.com/v/1lo6d4ykl95| 046;https://www.fembed.com/v/8godr8gypvy| 047;https://www.fembed.com/v/4lo0kwnxxvq| 048;https://www.fembed.com/v/dw9rlz-3p9g| 049;https://www.fembed.com/v/8xope2-7q97| 050;https://www.fembed.com/v/3q91zw8l2vy| 051;https://www.fembed.com/v/mzokl7rp19q| 052;https://www.fembed.com/v/2w9ml013lo6| 053;https://www.fembed.com/v/1xoqlk-dx94| 054;https://www.fembed.com/v/pm95735l8ol| 055;https://www.fembed.com/v/05olldpeno6| 056;https://www.fembed.com/v/40oxqy-nyv8| 057;https://www.fembed.com/v/eno8r75k091| 058;https://www.fembed.com/v/p6ogk86px9j| 059;https://www.fembed.com/v/zyvnlrk48o1| 060;https://www.fembed.com/v/4d9j2606yv1| 061;https://www.fembed.com/v/6mo23wywd9r| 062;https://www.fembed.com/v/yx934wx3qvl| 063;https://www.fembed.com/v/1lo6d4y7l95| 064;https://www.fembed.com/v/8goz53p1yod| 065;https://www.fembed.com/v/809ep83e7oj| 066;https://www.fembed.com/v/1xvqx7ndxo4| 067;https://www.fembed.com/v/54vy54rexol| 068;https://www.fembed.com/v/en98r75-0v1| 069;https://www.fembed.com/v/p69gk86xxvj| 070;https://www.fembed.com/v/40vx52xny98| 071;https://www.fembed.com/v/40ox52xzyv8| 072;https://www.fembed.com/v/7yvwqe-lxvj| 073;https://www.fembed.com/v/4dvj2604yo1| 074;https://www.fembed.com/v/zyvnx32k8o1| 075;https://www.fembed.com/v/2w9ml01plo6| 076;https://www.fembed.com/v/40vxqy-3y98| 077;https://www.fembed.com/v/zy9nlrkd8v1| 078;https://www.fembed.com/v/4doj260ny91| 079;https://www.fembed.com/v/6mv23wyddor| 080;https://www.fembed.com/v/1lo6d4dml95| 081;https://www.fembed.com/v/059lldlmn96| 082;https://www.fembed.com/v/809ep8py7oj| 083;https://www.fembed.com/v/3qv1jpr12vy| 084;https://www.fembed.com/v/2wvmnkz8lo6| 085;https://www.fembed.com/v/40oxqyq7yv8| 086;https://www.fembed.com/v/eno8r7r6091| 087;https://www.fembed.com/v/7z9-rwr329x| 088;https://www.fembed.com/v/zyvnlrl68o1| 089;https://www.fembed.com/v/4d9j2626yv1| 090;https://www.fembed.com/v/6mo23w3wd9r| 091;https://www.fembed.com/v/5j946w64xo0| 092;https://www.fembed.com/v/1l96d4d7lv5| 093;https://www.fembed.com/v/8g9dr8r5poy| 094;https://www.fembed.com/v/4l90kwkexoq| 095;https://www.fembed.com/v/dwvrlzlgpvg| 096;https://www.fembed.com/v/1lo6jle2l95| 097;https://www.fembed.com/v/mz9kl7lg1vq| 098;https://www.fembed.com/v/8gvzq4qgyvd| 99.1;https://www.fembed.com/v/1x9qlklgxv4| 99.2;https://www.fembed.com/v/pmv5737689l| 100;https://www.fembed.com/v/549yq3qwxvl| 101;https://www.fembed.com/v/409xqyqgyo8| 102;https://www.fembed.com/v/en98r7r00v1| 103;https://www.fembed.com/v/p69gk8kyxvj| 104;https://www.fembed.com/v/7zv-rwrq2vx| 105;https://www.fembed.com/v/4dvj262gyo1| 106;https://www.fembed.com/v/6m923w3xdvr| 107;https://www.fembed.com/v/yxo34w4-q9l| 108;https://www.fembed.com/v/5jv46w6-x90| 109;https://www.fembed.com/v/1lv6d4d-lo5| 110;https://www.fembed.com/v/7q97060-wog| 111;https://www.fembed.com/v/8gvdr8rlp9y| 112;https://www.fembed.com/v/4lv0kwk-x9q| 113;https://www.fembed.com/v/dworlzlkpog| 114;https://www.fembed.com/v/8xvpe2epqo7| 115;https://www.fembed.com/v/3qo1zwz-29y| 116;https://www.fembed.com/v/mzvkl7l61oq| 117;https://www.fembed.com/v/8gozq4qxyod| 118;https://www.fembed.com/v/2woml0ldlv6| 119;https://www.fembed.com/v/1xvqlkl1xo4| 120;https://www.fembed.com/v/80vep8pe79j| 121;https://www.fembed.com/v/05vlldl7nv6| 122;https://www.fembed.com/v/5j94jkqgx90| 123;https://www.fembed.com/v/54vyq3qyxol| 124;https://www.fembed.com/v/env8r7r-0o1| 125;https://www.fembed.com/v/p69gnwzrxvj| 126;https://www.fembed.com/v/zy9nlrl08v1| 127;https://www.fembed.com/v/7zo-rwry2ox| 128;https://www.fembed.com/v/en983j2g0v1| 129;https://www.fembed.com/v/5jo46w6dxv0| 130;https://www.fembed.com/v/1lo6d4drl95| 131;https://www.fembed.com/v/7qv7060pw9g| 132;https://www.fembed.com/v/8godr8rjpvy| 134;https://www.fembed.com/v/4lo0kwk2xvq| 135;https://www.fembed.com/v/mzokl7lj19q| 136;https://www.fembed.com/v/8g9zq4qmy9d| 137;https://www.fembed.com/v/1xoqlkl6x94| 138;https://www.fembed.com/v/eno8r7r1091| 139;https://www.fembed.com/v/p6ogk8kjx9j| 140;https://www.fembed.com/v/7z9-rwr229x| 141;https://www.fembed.com/v/yxv34w4eqol| 142;https://www.fembed.com/v/5j946w6yxo0| 143;https://www.fembed.com/v/1l96d4d8lv5| 144;https://www.fembed.com/v/6m92jm5gdor| 145;https://www.fembed.com/v/8g9dr8rnpoy| 146;https://www.fembed.com/v/4dvj262dyo1| 147(End);https://www.fembed.com/v/6m923w3ldvr|[/id]
Chúc các bạn xem phim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Full HD Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Bản Đẹp Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Trọn Bộ Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Online Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Phụ Đề Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Thuyết Minh Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] VietSub Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Lồng Tiếng
Xem phim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] tập cuối.
Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] TvHay Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] BiluTv Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Phimmoi Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Dongphim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Motphim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] VTVgiaitri Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Vkool Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Vuiphim Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Xemphimso Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Phimbathu Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] HDViet Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] Youtube Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top