Topst

Đang tìm kiếm...

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub]

☆☆☆ - Quảng cáo bật ra để duy trì trang web, chỉ cần tắt nó đi là được.

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006)
Xem phim Bách Bộ Phi Kiếm
Tần Thời Minh Nguyệt (2006)
 Status: 135/135 Vietsub
 Tình trạng: Vietsub
 Thời tượng: 135 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2006
 Thể loại: Hoạt Hình, Anime
 Đạo diễn: N/A
 Diễn viên: N/A

NỘI DUNG PHIM :
Bách Bộ Phi Kiếm lấy bối cảnh bắt đầu từ lúc Doanh Chính thống nhất lục quốc, cho đến khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ công chiếm Hàm Dương. Là một bộ phim kết hợp lịch sử, võ hiệp, huyền ảo. Phim sẽ đưa khán giả trở về hơn hai ngàn năm trước, trong thời kỳ chiến chinh khói lửa, và cũng là thời kỳ văn hóa phát triển rực rỡ. Tùy theo hành trình mạo hiểm của chàng thiếu niên khinh cuồng Thiên Minh, khán giả sẽ được thể nghiệm quá trình trưởng thành của tâm linh. Ngoài ra, phim còn xuất hiện các hiệp khách như Cái Nhiếp, Cao Tiệm Ly; cho đến các cao thủ của Mặc Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia... Bên cạnh đó các nhân vật lịch sử quen thuộc như Hạng Vũ, Doanh Chính, Lý Tư cũng xuất hiện trong phim. Phần 1: Bách Bộ Phi Kiếm (10/10) Phần 2: Dạ Tận Thiên Minh (18/18) Phần 3: Bách Gia Chư Tử (34/34) Phần 4: Vạn Lý Trường Thành (37/37) Phần 5: Quân Lâm Thiên Hạ (75/75) Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu (1/1) Ngoại truyện: (1/1)

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006)

[id]01;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0wmky| 02;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gly3n| 03;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1gejj8| 04;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp562kq| 05;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0xpw6| 06;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1g1lpk| 07;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y8-wdrx| 08;https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0ngz-34n| 09;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gz3zw| 10;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0gy2y| 11;https://www.fembed.com/v/dm08gux6ge4p-kw| 12;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2r5qq| 13;https://www.fembed.com/v/4m0w5uz41qngm4l| 14;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2kz3n| 15;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y28krrk| 16;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7k8qwx| 17;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-l8n-w46| 18;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8npkwpx| 19;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwn132xyn| 20;https://www.fembed.com/v/5qr35td71lzeymp| 21;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7mrm8y| 22;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8n1-67x| 23;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27zm1dnzk| 24;https://www.fembed.com/v/eqr83t-5pmzknje| 25;https://www.fembed.com/v/dm08gux6gzeg28q| 26;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2z68wqp-| 27;https://www.fembed.com/v/xwly-a5-67k-4md| 28;https://www.fembed.com/v/r8wz-te65nzyw-d| 29;https://playhydrax.com/?v=gaMVk8ir5| 30;https://playhydrax.com/?v=krlClhMyI| 31;https://playhydrax.com/?v=11ZULtoZT| 32;https://playhydrax.com/?v=9dK5dOdyf| 33;https://playhydrax.com/?v=OIY6ra-HH| 34;https://playhydrax.com/?v=FQ7PIZ-Gl| 35;https://playhydrax.com/?v=MOSYFS6yr| 36;https://playhydrax.com/?v=k65zEYTKJ| 37;https://playhydrax.com/?v=v5A9eS6vA| 38;https://playhydrax.com/?v=U_9GwRI66| 39;https://playhydrax.com/?v=S_TvRYNL4| 40;https://playhydrax.com/?v=QVXJxBgeB| 41;https://playhydrax.com/?v=zMPiEPgZ0| 42;https://playhydrax.com/?v=CnVkLON2A| 43;https://playhydrax.com/?v=zu3UBDKDk| 44;https://playhydrax.com/?v=9JgziQ88K| 45;https://playhydrax.com/?v=1Y8mbUevR| 46;https://playhydrax.com/?v=LEDlrtWqg| 47;https://playhydrax.com/?v=PWYV9P54e| 48;https://playhydrax.com/?v=zWYeFY_x8| 49;https://playhydrax.com/?v=U2jn9z1PM| 50;https://playhydrax.com/?v=CQkRX3gll| 51;https://playhydrax.com/?v=AHwSkZdGM| 52;https://playhydrax.com/?v=-n8dKmey1| 53;https://playhydrax.com/?v=iTYY1a-Va| 54;https://playhydrax.com/?v=lw-tlWt9I| 55;https://playhydrax.com/?v=lYJoa-DBf| 56;https://playhydrax.com/?v=CT4OgFX3t| 57;https://playhydrax.com/?v=Iaj74Vmlp| 58;https://playhydrax.com/?v=8m1jRXtfu| 59;https://playhydrax.com/?v=XkEzdkEAb| 60;https://playhydrax.com/?v=i2A666sJ7| 61;https://playhydrax.com/?v=3hhwCmG4V| 62;https://playhydrax.com/?v=tZojyH8Rx| 63;https://playhydrax.com/?v=DdK_z0bJs| 64;https://playhydrax.com/?v=pQEQdEYSC| 65;https://playhydrax.com/?v=SXQ5NHh8r| 66;https://playhydrax.com/?v=smraLjZ6W| 67;https://playhydrax.com/?v=jMWa1-tm7| 68;https://playhydrax.com/?v=VsqG3NExQ| 69;https://playhydrax.com/?v=raTi7hBVf| 70;https://playhydrax.com/?v=2ijjWF5YC| 71;https://playhydrax.com/?v=fIko98a6w| 72;https://playhydrax.com/?v=OAa5_JqP1| 73;https://playhydrax.com/?v=Kn3TN25uX| 74;https://playhydrax.com/?v=Vpb-qMECV| 75;https://playhydrax.com/?v=_rYTsWVHv| 76;https://playhydrax.com/?v=DDOb98Hnk| 77;https://playhydrax.com/?v=v1uy1d3RH| 78;https://playhydrax.com/?v=p8E1tnfP0| 79;https://playhydrax.com/?v=_mIOvMw-V| 80;https://playhydrax.com/?v=VDoYcC5hk| 81;https://playhydrax.com/?v=V5xHBOSiE| 82;https://playhydrax.com/?v=4pGQgTuln| 83;https://playhydrax.com/?v=NxYeil0rJ| 84;https://playhydrax.com/?v=CdDtEFZj-| 85;https://playhydrax.com/?v=tFoAheg3T| 86;https://playhydrax.com/?v=DGQE8Ax-x| 87;https://playhydrax.com/?v=RZZ0CAKFF| 88;https://playhydrax.com/?v=rfShlVk4g| 89;https://playhydrax.com/?v=ir1axMCL3| 90;https://playhydrax.com/?v=qRRHt3wDn| 91;https://playhydrax.com/?v=SksN31d7z| 92;https://playhydrax.com/?v=RaSx-oL49| 93;https://playhydrax.com/?v=GwxWPGJIf| 94;https://playhydrax.com/?v=LRJPf-j2B| 95;https://playhydrax.com/?v=S-Qwz0Snr| 96;https://playhydrax.com/?v=tyJLKT82h| 97;https://playhydrax.com/?v=IQWN7imPZ| 98;https://playhydrax.com/?v=HdgsY83Ma| 99;https://playhydrax.com/?v=fYFH6X8t9| 100;https://playhydrax.com/?v=R9PU5CaVh| 101;https://playhydrax.com/?v=OUIg0KLE-| 102;https://playhydrax.com/?v=NmALvWljB| 103;https://playhydrax.com/?v=1iZPw_yov| 104;https://playhydrax.com/?v=5J0iCLc6A| 105;https://playhydrax.com/?v=tA2XJYW1Y| 106;https://playhydrax.com/?v=DLLPuq_NR| 107;https://playhydrax.com/?v=_Gd5dx_1A| 108;https://playhydrax.com/?v=qqaqFlmBa| 109;https://playhydrax.com/?v=Ko2_hz_Xl| 110;https://playhydrax.com/?v=eyuGwgbzJ| 111;https://playhydrax.com/?v=oFQU1kI6T| 112;https://playhydrax.com/?v=ii3_DDbzx| 113;https://playhydrax.com/?v=BWZBeLRs5| 114;https://playhydrax.com/?v=HjiGTmNNR| 115;https://playhydrax.com/?v=Q7kqPfQtR| 116;https://playhydrax.com/?v=7-1tT_0Rr| 117;https://playhydrax.com/?v=I7tnr6zEN| 118;https://playhydrax.com/?v=YTc-EeOi-| 119;https://playhydrax.com/?v=mozcHPbOZ| 120;https://playhydrax.com/?v=HfEQoUm5b| 121;https://playhydrax.com/?v=0wREp1_-b| 122;https://playhydrax.com/?v=44gW3nTo8| 123;https://playhydrax.com/?v=pUFZGVOZm| 124;https://playhydrax.com/?v=xIOgdUQZK| 125;https://playhydrax.com/?v=VUNVHsD45| 126;https://playhydrax.com/?v=IYn5PgrTW| 127;https://playhydrax.com/?v=bCsXqjOi5| 128;https://playhydrax.com/?v=XyAiJW9EP| 129;https://playhydrax.com/?v=S4wBn781H| 130;https://playhydrax.com/?v=BnAoQefuI| 131;https://playhydrax.com/?v=3s1Z7MOCI| 132;https://playhydrax.com/?v=GwrMmzzCs| 133;https://playhydrax.com/?v=53Yrg39iY| 134;https://playhydrax.com/?v=XrQKBnuzq| SP1;https://playhydrax.com/?v=YNS-8WBuF| 135;https://playhydrax.com/?v=14ZAw19u6| Ngoại Truyện;https://www.fembed.com/v/88-nma8j803p32-|[/id]

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!COMMENT, LiKE & SHARE nếu thấy hay.

Chúc các bạn xem phim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Full HD Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Bản Đẹp Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Trọn Bộ Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Online Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Phụ Đề Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Thuyết Minh Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] VietSub Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Lồng Tiếng
Xem phim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] tập cuối.
Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] TvHay Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] BiluTv Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Phimmoi Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Dongphim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Motphim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] VTVgiaitri Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Vkool Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Vuiphim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Xemphimso Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Phimbathu Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] HDViet Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] Youtube Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top