Topst

Đang tìm kiếm...

Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh]

☆☆☆ - Quảng cáo bật ra để duy trì trang web, chỉ cần tắt nó đi là được.

Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997)
Xem phim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1
Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997)
 Status: 26/26 Thuyết minh
 Tình trạng: HD Thuyết minh
 Thời tượng: 26 Tập
 Quốc gia: Phim Mỹ
 Năm Phát Sóng: 1997
 Thể loại: phim hành Động, phim phiêu lưu
 Đạo diễn: Noel Price
 Diễn viên: Lauren Hewett, Ryan Kwanten, Leonard Fung, Anthony Wong, Heather Mitchell. Me Yang, Lenore Smith

NỘI DUNG PHIM :
Khi cô bé nữ sinh trung học 14 tuổi người Úc Kathy Morgan trong một lần đi chơi cùng gia đình phát hiện ra một con tàu kỳ lạ, cô bé quyết định thử tìm hiểu về con tàu này nhưng do một sơ xuất nhỏ con tàu đã đưa cô đến một thế giới khác, Vùng đất của Thủ lĩnh Rồng...

[id] 01;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/2a04afae3d740306e05e6f602861ecf3/psHobMlPhkKgMUGJAYiSyQ/4/a/1/94/4f7/361cdd9a94fe3bb168e51c734f7941a4/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 02;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/3c1ff5876558483e820b47686f9837ee/DeFWSHX4kjrUfZQj7Pd8LA/0/e/c/7e/290/2dcf6a4fa3ba47557034e9982907ece0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 03;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/6db9884f6a1400158c1bd7d9668e35e3/yq10Jw24-q0AB8Aj5S3Kag/0/f/0/77/8d6/be1715947b69eb7cbc5f6e1d8d6770f0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 04;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/40dea00873cc60200262a520c96c5d5e/helGACMl1VvoUcjUif91VA/f/1/5/63/d74/1e78391ba034bf5f4d00a811d746351f/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 05;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/294d6d08210ad65c644f8632ed74c87e/MlQAG7jCLV9U9lvC64rMZg/0/1/0/7f/ac3/0e9cdb94568b5cc8a8728bd7ac37f010/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 06;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/6cc81af1e83cf191c4afd1a2173c9830/T95XhMgXDiTYm3F5hmO2Kw/9/c/5/07/8d7/661c32a93d31e6eafb4d33f88d7075c9/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 07;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/0576622b90aba439b924c5cd6aed040c/rMKOq6GZ5vZWsu9DSSqKug/1/1/0/f4/b3e/4de6c96fc28367b338f1201db3ef4011/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 08;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/e864bb1b6b75836413b14e2a5197e20e/oMvgGkX4w-blVKV2ewwbHw/7/1/a/9a/0c1/d2b5056c16cc4ff6a0afa1300c19aa17/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 09;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/8a62a325a5fef5cc7fd4805f247d10c8/NAW-cQ5fVz9AUENq51AQUg/3/c/c/3e/879/135a68b0d96dd4cce45dce8b8793ecc3/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 10;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/56c156616ee9fbc45788352e1e18c36a/tW29v0rMiCTF1tD-t5NPgQ/8/4/a/09/d77/597cd4c16a5a7b0a3d9c9312d7709a48/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 11;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/6943fa5c87d904ae0f4e2cb51fe14d20/6JDud4w2NrcS_hyJgVfTuQ/5/8/2/6e/40d/9284fe441421088013def14440d6e285/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 12;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/51c54cb0dd6d55bc2b926974619a76ef/CuzBsNfckvu0CdDoj4BnCA/f/1/f/ca/888/0aa0182884d679210e56e551888caf1f/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 13;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/987fa92ab75fe2ac44a1d6713ad05d5b/cTDeOww5oufUuBEcvT21Fg/9/6/f/37/7f6/a66ac26c7d8db7c3c8b280927f637f69/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 14;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/a3b7c8432adb11f9693c289c42c24045/d4HF_36IZEdl2_Y_BjEHGQ/6/d/0/b4/a7b/088bce695b9af3700a16d2f6a7bb40d6/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 15;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/45d8945a1f16c2c39ba3a39bf3c4406d/TbMUCo4hyTgrQn6o_GF1bg/1/7/c/ca/68f/24d75c6a3661bd56cddfd57d68fcac71/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 16;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/f46067d2f09dd2f7a22fac5020728a6f/bb1mLUUOYdns10Ssu8UleA/b/4/8/33/bf3/39a57160301994155ba4b7f7bf33384b/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 17;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/4efba7cd18ea2bbc0147b734be75bc7e/N5E2fUa7ZrK_AZFt7mDz9A/c/8/9/54/2c1/50320786ea4376e7aeb54ce92c15498c/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 18;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/76f7b708f71f2dd0f4bebb33e6eae1bf/nIm5V_hqP6zBctbG_Rf09g/0/b/4/bf/010/40ffd1aa89a559640c99ac82010bf4b0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 19;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/14e143e13fe75b623a9ca3d60d016ae9/99eZm2E44xTgmNFSCxnGmw/3/7/f/92/7ea/83b4be6877f79398a3a9bb557ea92f73/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 20;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/a16fb6f22c9539a0f8717521012f2b7c/NsanRxN5y9S1WcegCmjaRA/6/6/b/b6/eff/6277cf5234ed40cf0a5a2952effb6b66/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 21;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/7820062e80fc6cca650b0206b73ad82e/vhsrK-_EmpC3Ne2g7rBY3Q/9/1/0/aa/9e6/3d8888f58146ec5f030e6c8e9e6aa019/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 22;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/aa75f9ef7db8077198c9545efdc3689b/yrH4y8I-ayLN97mZ-dj_fg/4/2/7/51/6f9/356bfbcc573cbdfc6546fa546f951724/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 23;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/bc292754cc0676a0925d67b169b2a778/7tYZY41bJsAMeuGv4BtR5A/d/1/0/4b/a66/93e7efd2442cb61760081dd4a664b01d/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 24;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/ba96e429753bf04c4f6b75f9d2c5857f/JNunkDz1Ygr0vUMX0Yd7XQ/d/6/b/88/f68/bf2890c33b20af75a834029bf6888b6d/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 25;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/c251d067ec9c1cfd73c6fdc02e8dd19d/TnexS4hGgMROBaSUu6GCLg/4/a/a/be/f24/8cb39d1c726cbfd300ef9e9cf24beaa4/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 26;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/7675d72fc172742b468ddd1a2d9060f3/uhCeTp37jBEJzKk0cdsURA/5/0/e/64/055/155ea190299179f6bea9948e05564e05/hls-h264-360p/playlist.m3u8| [/id]

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!COMMENT, LiKE & SHARE nếu thấy hay.

Chúc các bạn xem phim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Full HD Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Bản Đẹp Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Trọn Bộ Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Online Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Phụ Đề Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Thuyết Minh Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] VietSub Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Lồng Tiếng
Xem phim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] tập cuối.
Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] TvHay Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] BiluTv Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Phimmoi Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Dongphim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Motphim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] VTVgiaitri Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Vkool Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Vuiphim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Xemphimso Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Phimbathu Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] HDViet Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] Youtube Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top