Topst

Đang tìm kiếm...

Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997) [26/26 Thuyết minh]

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem nhé!
loading...

Nội dung phim

Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1 - Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997)
Xem phim Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng Phần 1
Spellbinder: Land of the Dragon Lord (1997)
 Status: 26/26 Thuyết minh
 Tình trạng: HD Thuyết minh
 Thời tượng: 26 Tập
 Quốc gia: Phim Mỹ
 Năm Phát Sóng: 1997
 Thể loại: phim hành Động, phim phiêu lưu
 Đạo diễn: Noel Price
 Diễn viên: Lauren Hewett, Ryan Kwanten, Leonard Fung, Anthony Wong, Heather Mitchell. Me Yang, Lenore Smith

NỘI DUNG PHIM :
Khi cô bé nữ sinh trung học 14 tuổi người Úc Kathy Morgan trong một lần đi chơi cùng gia đình phát hiện ra một con tàu kỳ lạ, cô bé quyết định thử tìm hiểu về con tàu này nhưng do một sơ xuất nhỏ con tàu đã đưa cô đến một thế giới khác, Vùng đất của Thủ lĩnh Rồng...

[id] 01;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/2a04afae3d740306e05e6f602861ecf3/psHobMlPhkKgMUGJAYiSyQ/4/a/1/94/4f7/361cdd9a94fe3bb168e51c734f7941a4/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 02;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/3c1ff5876558483e820b47686f9837ee/DeFWSHX4kjrUfZQj7Pd8LA/0/e/c/7e/290/2dcf6a4fa3ba47557034e9982907ece0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 03;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/6db9884f6a1400158c1bd7d9668e35e3/yq10Jw24-q0AB8Aj5S3Kag/0/f/0/77/8d6/be1715947b69eb7cbc5f6e1d8d6770f0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 04;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/40dea00873cc60200262a520c96c5d5e/helGACMl1VvoUcjUif91VA/f/1/5/63/d74/1e78391ba034bf5f4d00a811d746351f/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 05;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/294d6d08210ad65c644f8632ed74c87e/MlQAG7jCLV9U9lvC64rMZg/0/1/0/7f/ac3/0e9cdb94568b5cc8a8728bd7ac37f010/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 06;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/6cc81af1e83cf191c4afd1a2173c9830/T95XhMgXDiTYm3F5hmO2Kw/9/c/5/07/8d7/661c32a93d31e6eafb4d33f88d7075c9/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 07;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/0576622b90aba439b924c5cd6aed040c/rMKOq6GZ5vZWsu9DSSqKug/1/1/0/f4/b3e/4de6c96fc28367b338f1201db3ef4011/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 08;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/e864bb1b6b75836413b14e2a5197e20e/oMvgGkX4w-blVKV2ewwbHw/7/1/a/9a/0c1/d2b5056c16cc4ff6a0afa1300c19aa17/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 09;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/8a62a325a5fef5cc7fd4805f247d10c8/NAW-cQ5fVz9AUENq51AQUg/3/c/c/3e/879/135a68b0d96dd4cce45dce8b8793ecc3/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 10;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/56c156616ee9fbc45788352e1e18c36a/tW29v0rMiCTF1tD-t5NPgQ/8/4/a/09/d77/597cd4c16a5a7b0a3d9c9312d7709a48/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 11;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/6943fa5c87d904ae0f4e2cb51fe14d20/6JDud4w2NrcS_hyJgVfTuQ/5/8/2/6e/40d/9284fe441421088013def14440d6e285/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 12;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/51c54cb0dd6d55bc2b926974619a76ef/CuzBsNfckvu0CdDoj4BnCA/f/1/f/ca/888/0aa0182884d679210e56e551888caf1f/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 13;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/987fa92ab75fe2ac44a1d6713ad05d5b/cTDeOww5oufUuBEcvT21Fg/9/6/f/37/7f6/a66ac26c7d8db7c3c8b280927f637f69/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 14;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/a3b7c8432adb11f9693c289c42c24045/d4HF_36IZEdl2_Y_BjEHGQ/6/d/0/b4/a7b/088bce695b9af3700a16d2f6a7bb40d6/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 15;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/45d8945a1f16c2c39ba3a39bf3c4406d/TbMUCo4hyTgrQn6o_GF1bg/1/7/c/ca/68f/24d75c6a3661bd56cddfd57d68fcac71/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 16;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/f46067d2f09dd2f7a22fac5020728a6f/bb1mLUUOYdns10Ssu8UleA/b/4/8/33/bf3/39a57160301994155ba4b7f7bf33384b/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 17;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/4efba7cd18ea2bbc0147b734be75bc7e/N5E2fUa7ZrK_AZFt7mDz9A/c/8/9/54/2c1/50320786ea4376e7aeb54ce92c15498c/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 18;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/76f7b708f71f2dd0f4bebb33e6eae1bf/nIm5V_hqP6zBctbG_Rf09g/0/b/4/bf/010/40ffd1aa89a559640c99ac82010bf4b0/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 19;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/14e143e13fe75b623a9ca3d60d016ae9/99eZm2E44xTgmNFSCxnGmw/3/7/f/92/7ea/83b4be6877f79398a3a9bb557ea92f73/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 20;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/a16fb6f22c9539a0f8717521012f2b7c/NsanRxN5y9S1WcegCmjaRA/6/6/b/b6/eff/6277cf5234ed40cf0a5a2952effb6b66/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 21;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/7820062e80fc6cca650b0206b73ad82e/vhsrK-_EmpC3Ne2g7rBY3Q/9/1/0/aa/9e6/3d8888f58146ec5f030e6c8e9e6aa019/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 22;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st02/aa75f9ef7db8077198c9545efdc3689b/yrH4y8I-ayLN97mZ-dj_fg/4/2/7/51/6f9/356bfbcc573cbdfc6546fa546f951724/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 23;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/bc292754cc0676a0925d67b169b2a778/7tYZY41bJsAMeuGv4BtR5A/d/1/0/4b/a66/93e7efd2442cb61760081dd4a664b01d/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 24;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/ba96e429753bf04c4f6b75f9d2c5857f/JNunkDz1Ygr0vUMX0Yd7XQ/d/6/b/88/f68/bf2890c33b20af75a834029bf6888b6d/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 25;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/c251d067ec9c1cfd73c6fdc02e8dd19d/TnexS4hGgMROBaSUu6GCLg/4/a/a/be/f24/8cb39d1c726cbfd300ef9e9cf24beaa4/hls-h264-360p/playlist.m3u8| 26;https://proxy.xemtv24h.com/film/pmfilm/proxy/http://vod.vn.phimmoicdn.net/v1.0/st03/7675d72fc172742b468ddd1a2d9060f3/uhCeTp37jBEJzKk0cdsURA/5/0/e/64/055/155ea190299179f6bea9948e05564e05/hls-h264-360p/playlist.m3u8| [/id]
loading...

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top