Topst

Đang tìm kiếm...

Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh]

☆☆☆ - Quảng cáo bật ra để duy trì trang web, chỉ cần tắt nó đi là được.

Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020)
Xem phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp
My Unicorn Girl (2020)
 Status: 24/24 Thuyết minh HD
 Tình trạng: HD Thuyết minh Vietsub
 Thời tượng: 24 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2020
 Thể loại: Phim hài hước, Phim tình cảm, Lãng mạn
 Đạo diễn: Vu Trung Trung,
 Diễn viên: Quan Hồng, Trần Dao

NỘI DUNG PHIM :
kể câu chuyện về Tang Điềm (Trần Dao) là một cô gái đáng yêu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, cô đã hứa rằng mình phải được nhận vào trường học cũ của mẹ, Học viện Thể thao - Đại học Lục Diệp. Thật bất ngờ, cô đã may mắn được nhận, nhưng cô đã trượt khỏi kỳ thi tuyển sinh Hoa cốt, và cô cũng được thuê để ngụy trang thành một người đàn ông để tham gia kỳ thi môn khúc côn cầu.
Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020)

[id]01;https://playhydrax.com/?v=H0fYgw904| 02;https://playhydrax.com/?v=8P7b4mZtq| 03;https://playhydrax.com/?v=Lo8VI9p3wR| 04;https://playhydrax.com/?v=7f34OOWwJ3| 05;https://playhydrax.com/?v=SizNSF_Iv| 06;https://playhydrax.com/?v=F1dWoSyt-2| 07;https://playhydrax.com/?v=3HEGNt0v26| 08;https://playhydrax.com/?v=8mYoeDkDg| 09;https://playhydrax.com/?v=t69gqWOyu| 10;https://playhydrax.com/?v=Uu7VMr6Pk| 11;https://playhydrax.com/?v=5y7Ngdh_Ie| 12;https://playhydrax.com/?v=rWBqoCKMq6| 13;https://playhydrax.com/?v=6OgJ0Kpjx| 14;https://playhydrax.com/?v=fekAYyCz6| 15;https://playhydrax.com/?v=DxAgHNRoSd| 16;https://playhydrax.com/?v=QGyuqEhuN| 17;https://playhydrax.com/?v=JL8OZPLXW| 18;https://playhydrax.com/?v=jC_yBcmN_| 19;https://playhydrax.com/?v=12LBKFAF-| 20;https://playhydrax.com/?v=hTGmHOMJT| 21;https://playhydrax.com/?v=cBjlcAeYi6| 22;https://playhydrax.com/?v=ChiKGtn95q| 23;https://playhydrax.com/?v=qPhEdlFvN| 24(End);https://playhydrax.com/?v=cFUahcnEEa|01;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=1sv444id2361numview45825vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650925292vn2fixload110718234085554236576225334980628631534660673400260vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-1-sub1/79650/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 02;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=2sv444id2361numview45830vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650990828vn2fixload11071823408555423657622533498062863325143771927846vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-2-sub1/79651/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 03;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=3sv444id2361numview45831vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650859756vn2fixload11071823408555423657622533498062863241428123953393vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-3-sub1/79652/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 04;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=4sv444id2361numview45833vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751657216748vn2fixload11071823408555423657622533498062863245434453498827vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-4-sub1/79653/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 05;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=5sv444id2361numview45835vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751678122732vn2fixload11071823408555423657622533498062863623527561866901vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-5-sub1/79654/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 06;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=6sv444id2361numview45836vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751686904556vn2fixload11071823408555423657622533498062863241455167283015vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-6-sub1/79655/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 07;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=7sv444id2361numview45837vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751686970092vn2fixload11071823408555423657622533498062863251410446123100vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-7-sub1/79656/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 08;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=8sv444id2361numview45838vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751702633196vn2fixload11071823408555423657622533498062863723471638202973vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-8-sub1/79657/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 09;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=9sv444id2361numview45839vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1873954278071vn2fixload11071823408555423657622533498062863327984968477167vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-9-sub1/79658/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 10;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=10sv444id2361numview45842vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1873975708343vn2fixload11071823408555423657622533498062863807363156734270vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-10-sub1/79659/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 11;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=11sv444id2361numview45843vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1630406773473vn2fixload110718234085554236576225334980628631636129526546448vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-11-sub1/79660/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 12;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=12sv444id2361numview45844vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1630411033313vn2fixload11071823408555423657622533498062863370366007324867vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-12-sub1/79661/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 13;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=13sv444id2361numview45845vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2244042230482vn2fixload11071823408555423657622533498062863345249336822411vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-13-sub1/79662/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 14;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=14sv444id2361numview45846vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2244042164946vn2fixload11071823408555423657622533498062863708522499744099vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-14-sub1/79663/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 15;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=15sv444id2361numview45847vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2245983406802vn2fixload11071823408555423657622533498062863269958947335942vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-15-sub1/79664/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 16;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=16sv444id2361numview45848vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2245983472338vn2fixload11071823408555423657622533498062863623910911625556vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-16-sub1/79665/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 17;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=17sv444id2361numview45850vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2248286014162vn2fixload110718234085554236576225334980628631239539509760720vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-17-sub1/79666/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 18;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=18sv444id2361numview45851vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2248286079698vn2fixload110718234085554236576225334980628631030548377370752vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-18-sub1/79667/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 19;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=19sv444id2361numview45853vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1764768221928vn2fixload11071823408555423657622533498062863239165227529084vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1Rd-PjeL9aiWAV0I7-1zgcesnPzN17plR/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-19-sub1/79761/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 20;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=20sv444id2361numview45854vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1764768287464vn2fixload11071823408555423657622533498062863339222913951730vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1neml4xU-WTblld6pvnBAR4GXm2VAhkYv/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-20-sub1/79762/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 21;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=21sv444id2361numview45855vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2261166918354vn2fixload11071823408555423657622533498062863630057777705108vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1KKp9hmATr6Yp-IgBNcGE3NeNLFlns3n1/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-21-sub1/79777/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 22;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=22sv444id2361numview45856vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2261166983890vn2fixload11071823408555423657622533498062863341017387350632vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1bn-uvEseCinvnFaBtZxC_f5D19c0jPRj/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-22-sub1/79778/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 23;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=23sv444id2361numview45858vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1768559217384vn2fixload110718234085554236576225334980628631572979776222975vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1iRlhC8OYHLe19hf26WeSEiZhgBH9fdnZ/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-23-sub1/79860/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 24(End);anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=24-Endsv444id2361numview45859vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1768563215080vn2fixload110718234085554236576225334980628633402019856541157vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1qvao4ECQfuK3ztdlUw4nH8IVr0su8Npv/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-24-End-sub1/79861/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx|[/id]

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!COMMENT, LiKE & SHARE nếu thấy hay.

Chúc các bạn xem phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Full HD Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Bản Đẹp Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Trọn Bộ Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Online Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Phụ Đề Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Thuyết Minh Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] VietSub Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Lồng Tiếng
Xem phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] tập cuối.
Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] TvHay Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] BiluTv Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Phimmoi Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Dongphim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Motphim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] VTVgiaitri Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Vkool Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Vuiphim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Xemphimso Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Phimbathu Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] HDViet Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] Youtube Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top