Topst

Đang tìm kiếm...

Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]

☆☆☆ - Quảng cáo bật ra để duy trì trang web, chỉ cần tắt nó đi là được.

Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]
Mỹ Vị Kỳ Duyên
Delicious Destiny (2017)
Quốc gia:Phim Trung Quốc
Thể loại:phim tâm lý,tình cảm
Thời lượng:56 tâp (45 phút / tập)
Trạng thái:Full 56 tập VietSub Thuyết minh
Diễn viên:Mike D.Angelo, Mao Hiểu Đồng
Đạo diễn:
Năm phát hành:2017
Điểm IMDb:

NỘI DUNG PHIM :
Phim nói về câu chuyện tình trắc trở của anh chàng đầu bếp đam mê ẩm thực phương Tây, Lý Vũ Triết (Mike Angelo) và biên tập viên chương trình ẩm thực có vị giác cực kỳ mẫn cảm Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng). Họ “ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên”khi cùng tham gia một chương trình ẩm thực nhưng lại dần dần 2 người đều nảy sinh tình cảm với người kia, không ngờ lúc này tình yêu của họ gặp phải thử thách do ân oán của đời trước…
Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]

[id]01;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkde141202/my-vi-ky-duyen-mvkde141202_mvkde141202p_20190905_022017/02.m3u8| 02;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e269823/my-vi-ky-duyen-tap-2-mvkdt2e269823_mvkdt2e269823p_20190905_022017/02.m3u8| 03;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e420750/my-vi-ky-duyen-tap-3-mvkdt3e420750_mvkdt3e420750p_20190905_022517/02.m3u8| 04;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e271043/my-vi-ky-duyen-tap-4-mvkdt4e271043_mvkdt4e271043p_20190905_024017/02.m3u8| 05;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e808308/my-vi-ky-duyen-tap-5-mvkdt5e808308_mvkdt5e808308p_20190905_024017/02.m3u8| 06;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt6e357983/my-vi-ky-duyen-tap-6-mvkdt6e357983_mvkdt6e357983p_20190905_024517/02.m3u8| 07;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt7e609441/my-vi-ky-duyen-tap-7-mvkdt7e609441_mvkdt7e609441p_20190905_030017/02.m3u8| 08;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt8e293862/my-vi-ky-duyen-tap-8-mvkdt8e293862_mvkdt8e293862p_20190905_030017/02.m3u8| 09;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt9e553054/my-vi-ky-duyen-tap-9-mvkdt9e553054_mvkdt9e553054p_20190905_030017/02.m3u8| 10;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e840356/my-vi-ky-duyen-tap-10-mvkdt1e840356_mvkdt1e840356p_20190905_030017/02.m3u8| 11;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e607056/my-vi-ky-duyen-tap-11-mvkdt1e607056_mvkdt1e607056p_20190905_030017/02.m3u8| 12;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e389612/my-vi-ky-duyen-tap-12-mvkdt1e389612_mvkdt1e389612p_20190909_073517/02.m3u8| 13;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e576993/my-vi-ky-duyen-tap-13-mvkdt1e576993_mvkdt1e576993p_20190909_081517/02.m3u8| 14;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e166980/my-vi-ky-duyen-tap-14-mvkdt1e166980_mvkdt1e166980p_20190909_081517/02.m3u8| 15;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e557171/my-vi-ky-duyen-tap-15-mvkdt1e557171_mvkdt1e557171p_20190909_081517/02.m3u8| 16;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e541772/my-vi-ky-duyen-tap-16-mvkdt1e541772_mvkdt1e541772p_20190913_082517/02.m3u8| 17;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e242376/my-vi-ky-duyen-tap-17-mvkdt1e242376_mvkdt1e242376p_20190913_084517/02.m3u8| 18;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e178715/my-vi-ky-duyen-tap-18-mvkdt1e178715_mvkdt1e178715p_20190913_084517/02.m3u8| 19;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e851327/my-vi-ky-duyen-tap-19-mvkdt1e851327_mvkdt1e851327p_20190914_035017/02.m3u8| 20;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e649238/my-vi-ky-duyen-tap-20-mvkdt2e649238_mvkdt2e649238p_20190918_033517/02.m3u8| 21;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e268241/my-vi-ky-duyen-tap-21-mvkdt2e268241_mvkdt2e268241p_20190918_034517/02.m3u8| 22;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e159087/my-vi-ky-duyen-tap-22-mvkdt2e159087_mvkdt2e159087p_20190918_034517/02.m3u8| 23;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e549083/my-vi-ky-duyen-tap-23-mvkdt2e549083_mvkdt2e549083p_20190923_033017/02.m3u8| 24;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e582907/my-vi-ky-duyen-tap-24-mvkdt2e582907_mvkdt2e582907p_20190923_050017/02.m3u8| 25;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e648826/my-vi-ky-duyen-tap-25-mvkdt2e648826_mvkdt2e648826p_20190923_091017/02.m3u8| 26;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e686268/my-vi-ky-duyen-tap-26-mvkdt2e686268_mvkdt2e686268p_20190923_091017/02.m3u8| 27;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e680119/my-vi-ky-duyen-tap-27-mvkdt2e680119_mvkdt2e680119p_20190924_094517/02.m3u8| 28;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e621555/my-vi-ky-duyen-tap-28-mvkdt2e621555_mvkdt2e621555p_20190926_085017/02.m3u8| 29;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e322100/my-vi-ky-duyen-tap-29-mvkdt2e322100_mvkdt2e322100p_20190930_043925/02.m3u8| 30;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e299490/my-vi-ky-duyen-tap-30-mvkdt3e299490_mvkdt3e299490p_20190926_085017/02.m3u8| 31;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e602578/my-vi-ky-duyen-tap-31-mvkdt3e602578_mvkdt3e602578p_20190930_094517/02.m3u8| 32;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e153726/my-vi-ky-duyen-tap-32-mvkdt3e153726_mvkdt3e153726p_20191001_080017/02.m3u8| 33;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e180813/my-vi-ky-duyen-tap-33-mvkdt3e180813_mvkdt3e180813p_20191001_080017/02.m3u8| 34;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e998266/my-vi-ky-duyen-tap-34-mvkdt3e998266_mvkdt3e998266p_20191001_080017/02.m3u8| 35;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e956877/my-vi-ky-duyen-tap-35-mvkdt3e956877_mvkdt3e956877p_20191002_093517/02.m3u8| 36;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e175153/my-vi-ky-duyen-tap-36-mvkdt3e175153_mvkdt3e175153p_20191002_080017/02.m3u8| 37;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e929351/my-vi-ky-duyen-tap-37-mvkdt3e929351_mvkdt3e929351p_20191002_080017/02.m3u8| 38;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e261114/my-vi-ky-duyen-tap-38-mvkdt3e261114_mvkdt3e261114p_20191002_094017/02.m3u8| 39;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e313270/my-vi-ky-duyen-tap-39-mvkdt3e313270_mvkdt3e313270p_20191008_075517/02.m3u8| 40;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e265141/my-vi-ky-duyen-tap-40-mvkdt4e265141_mvkdt4e265141p_20191008_075517/02.m3u8| 41;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e519619/my-vi-ky-duyen-tap-41-mvkdt4e519619_mvkdt4e519619p_20191009_085517/02.m3u8| 42;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e132293/my-vi-ky-duyen-tap-42-mvkdt4e132293_mvkdt4e132293p_20191009_085517/02.m3u8| 43;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e450047/my-vi-ky-duyen-tap-43-mvkdt4e450047_mvkdt4e450047p_20191009_085517/02.m3u8| 44;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e239245/my-vi-ky-duyen-tap-44-mvkdt4e239245_mvkdt4e239245p_20191009_093017/02.m3u8| 45;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e712473/my-vi-ky-duyen-tap-45-mvkdt4e712473_mvkdt4e712473p_20191009_093017/02.m3u8| 46;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e576805/my-vi-ky-duyen-tap-46-mvkdt4e576805_mvkdt4e576805p_20191014_044017/02.m3u8| 47;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e461833/my-vi-ky-duyen-tap-47-mvkdt4e461833_mvkdt4e461833p_20191014_045517/02.m3u8| 48;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e706604/my-vi-ky-duyen-tap-48-mvkdt4e706604_mvkdt4e706604p_20191014_045517/02.m3u8| 49;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e487874/my-vi-ky-duyen-tap-49-mvkdt4e487874_mvkdt4e487874p_20191014_081017/02.m3u8| 50;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e447748/my-vi-ky-duyen-tap-50-mvkdt5e447748_mvkdt5e447748p_20191014_082017/02.m3u8| 51;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e301924/my-vi-ky-duyen-tap-51-mvkdt5e301924_mvkdt5e301924p_20191017_035517/02.m3u8| 52;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e761711/my-vi-ky-duyen-tap-52-mvkdt5e761711_mvkdt5e761711p_20191017_040017/02.m3u8| 53;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e252476/my-vi-ky-duyen-tap-53-mvkdt5e252476_mvkdt5e252476p_20191021_042017/02.m3u8| 54;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e692065/my-vi-ky-duyen-tap-54-mvkdt5e692065_mvkdt5e692065p_20191021_042017/02.m3u8| 55;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e765082/my-vi-ky-duyen-tap-55-mvkdt5e765082_mvkdt5e765082p_20191021_045017/02.m3u8| 56(End);https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e939541/my-vi-ky-duyen-tap-56-mvkdt5e939541_mvkdt5e939541p_20191021_045017/02.m3u8|[/id]

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!COMMENT, LiKE & SHARE nếu thấy hay.

Chúc các bạn xem phim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Full HD Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Bản Đẹp Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Trọn Bộ Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Online Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Phụ Đề Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Thuyết Minh Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] VietSub Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Lồng Tiếng
Xem phim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] tập cuối.
Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] TvHay Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] BiluTv Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Phimmoi Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Dongphim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Motphim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] VTVgiaitri Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Vkool Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Vuiphim Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Xemphimso Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Phimbathu Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] HDViet Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] Youtube Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top