Topst

Đang tìm kiếm...

Ẩn Thế Giả Môn - The Hiddens (2016) [20/20 Thuyết minh]

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem nhé!
loading...

Nội dung phim

Ẩn Thế Giả Môn - The Hiddens (2016)
Xem phim Ẩn Thế Giả Môn
The Hiddens (2016)
 Status: 202/20 Thuyết minh
 Tình trạng: HD Lồng Tiếng
 Thời tượng: 20 Tập
 Quốc gia: Hồng Kông
 Năm Phát Sóng: 2016
 Thể loại: Hành động, Hình sự, Tâm lý
 Đạo diễn: Đặng Đặc Hy
 Diễn viên: Đào Đại Vũ, Lữ Tinh Tinh, Ngô Khải Hoa, Tô Vĩnh Khang, Trần Bách Tường, Tuyên Huyên

NỘI DUNG PHIM :
xoay quanh những cảnh sát đặc công thực hiện các "nhiệm vụ bất khả thi" như: Phá án trộm tranh vô giá, lắp đặt máy quay phim bí mật cho chính phủ, ngăn chặn một vụ vượt ngục

Ẩn Thế Giả Môn - The Hiddens (2016)

[id] 01;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep01_anthegiamontap1p_20190119_092541/04.m3u8| 02;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep02_anthegiamontap2p_20190119_092541/04.m3u8| 03;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep03_anthegiamontap3p_20190119_092541/04.m3u8| 04;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep04_anthegiamontap4p_20190119_092541/04.m3u8| 05;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep05_anthegiamontap5p_20190119_095041/04.m3u8| 06;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep06_anthegiamontap6p_20190119_095541/04.m3u8| 07;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep07_anthegiamontap7p_20190119_095541/04.m3u8| 08;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep08_anthegiamontap8p_20190119_095541/04.m3u8| 09;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep09_anthegiamontap9p_20190119_100041/04.m3u8| 10;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep10_anthegiamontap10p_20190119_093041/04.m3u8| 11;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep11_anthegiamontap11p_20190119_093541/04.m3u8| 12;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep12_anthegiamontap12p_20190119_093541/04.m3u8| 13;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep13_anthegiamontap13p_20190119_093541/04.m3u8| 14;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep14_anthegiamontap14p_20190119_094041/04.m3u8| 15;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep15_anthegiamontap15p_20190119_094041/04.m3u8| 16;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep16_anthegiamontap16p_20190119_094541/04.m3u8| 17;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep17_anthegiamontap17p_20190119_094541/04.m3u8| 18;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep18_anthegiamontap18p_20190119_094541/04.m3u8| 19;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep19_anthegiamontap19p_20190119_092541/04.m3u8| 20(End);https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/DZONE/an-the-gia-mon-2016-s01-ep20_anthegiamontap20p_20190119_092541/04.m3u8| [/id]
loading...

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top