Topst

Đang tìm kiếm...

Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh]

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem nhé!
loading...

Nội dung phim

Legend of the Little Monk (2017)
Status :45/45 Lồng Tiếng
Diễn viên : Ô Tĩnh Tĩnh, Trương Trác Văn,
Thể loại : Phim Cổ Trang, Phim Thần Thoại
Quốc gia : Phim Trung Quốc
Đạo diễn : Đang cập nhật
Thời lượng : 45 Tập

NỘI DUNG PHIM : 
“Tiểu Tế Công” là bộ phim vui nhộn, kỳ ảo và cuốn hút xoay quanh câu chuyện mới mẻ, mang hơi thở hiện đại, dựa trên điển tích quen thuộc về Tế Điên Hòa Thượng.

[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1283585608363|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1285100931755|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1285101259435|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1285101062827|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1285101128363|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1285101193899|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1285100997291|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1287935625899|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1287953386155|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1287953320619|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1287953648299|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1287953713835|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1287953582763|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1287953451691|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1287953779371|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1287953844907|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1287953517227|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1287928023723|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1287931300523|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1287928482475|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1287928154795|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1287928220331|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1287928351403|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1287928613547|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/1287928089259|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/1288024230571|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/1288023968427|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/1288024099499|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/1288024296107|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/1288024361643|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/1288024492715|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/1288024558251|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/1288024165035|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/1288024427179|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/1288024033963|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/1288151960235|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/1288152025771|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/1288152353451|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/1288152418987|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/1288152156843|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/1288151894699|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/1288152222379|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/1288152287915|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/1288152091307|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/1288151829163|Tập 1;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dt6oymtmKcY6TY3vZcOxpQ/1570290018/190928/620G7FKOLUCU4ODAH3WOV.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www230.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/FLlAf476_-UTXgHH9mW9pA/1570284054/190930/134G7HBOVR42E7KPZPQDU.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www67.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/7z_FeeGTJg2T-AsAtvHahA/1570290087/190930/134G7HBNVJQBU0XTED9YR.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www264.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/AWEtredd1NkX_7f3L4iKCw/1570290114/190930/134G7HBOZ7FI0IN8M5VP6.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www259.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/G8qa-ZsV8JDSrTPupq7ckA/1570290135/190930/155G7HCK3V1C7J0EJDWD9.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www237.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/xDAEtj3oBWtNEmQq4I4kiQ/1570284209/190930/134G7HBOW4NI1SHKB8UDC.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www434.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X6qgjbC2Gi7jdmulQMhM4A/1570290181/190930/253G7HGMS9FT4YTM65IXV.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www198.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XNPZGs0uM4CQuJ5Xg44EmQ/1570290233/191003/529G7L8ZV1BBD5EF7JHN5.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www392.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YbHvyMnmtiNwv_lau21EJA/1570282560/191003/201G7KVBOJBTOHZMQK9YG.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www90.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/x8fcyqaYG-2K86Bfx1f9fg/1570290270/191003/201G7KVBPBUJDMF1VVYHY.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www324.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/WvvN5cMpi_t6vf8UpYligw/1570290294/191003/201G7KVBPKWXKKKUMNHAX.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/BQ2oAGAvo4pwbLzKZvmxNQ/1570290311/191003/201G7KVBOMD9Y3DL3IXAS.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www44.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YC7jTjj_k28qXk8Y6zzZPg/1570290331/191003/207G7KVL1PPL3SGINQIKB.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www385.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ku6L2lVwFVk3LGP--gzJCQ/1570290355/191003/207G7KVL203QOPYTBDRWP.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/RA1zIzU4rA7suZdhnysJQQ/1570290375/191003/218G7KW0O1AC50CTO12FQ.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www210.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Auh75GUr80t5aX0vOuV79g/1570290399/191003/218G7KW1OJLLL9Z7QXCLY.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yHauL9nJFF81gAdM_cD5hQ/1570282620/191003/206G7KVK0GZSFJ2MTFRIN.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Hk88bBy7E4pFbE73UK2p9A/1570290439/191003/207G7KVL25JEKQX28IN8O.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www1043.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kH0OXPSW3nUfnL1Qq--W3w/1570290461/191003/213G7KVTCV2NKEEBODDTA.mp4|Tập 21;anc.mp4/https://www386.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/V-e7Gz9gw0OKejK0dTHrBA/1570290488/191003/213G7KVTE1S09PHKBATE6.mp4|Tập 22;anc.mp4/https://www348.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GMg6PqraUhNENkGalPROlQ/1570290514/191003/214G7KVVGFTM5AYQALQWF.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www73.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/9P7qF6znPoZOq8GMft3r0g/1570280379/191003/213G7KVUFGF65ZQGBDPCE.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www106.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/0FsoytM7qnvloH-vP5hTUQ/1570281002/191003/214G7KVVG895B5LUJ37QN.mp4|Tập 25;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/gzZLg5sjZnb_atobmj5JQQ/1570290584/191003/214G7KVVGPRI0PWDFHLIW.mp4|Tập 26;anc.mp4/https://www244.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Ej9OjOmRYuk3VDvPSihF4w/1570290603/191003/327G7L0L2AERW0BXRWHUC.mp4|Tập 27;anc.mp4/https://www212.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dl2aeZ7v7DmxL64-Y7l1qw/1570282706/191003/328G7L0M3WMZMKDHKW3UB.mp4|Tập 28;anc.mp4/https://www197.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/1UgW_9dCRcfGMSo5lCBJcg/1570290648/191003/327G7L0K00Q7CKKN1RFML.mp4|Tập 29;anc.mp4/https://www79.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Pn0IrZcFPFMYbRbeWs8OMA/1570290668/191003/328G7L0M4LQ2GV8MTPZRH.mp4|Tập 30;anc.mp4/https://www190.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yYQe83sTE75l478RL6_IXw/1570290690/191003/327G7L0L2S0PXCJ4GWCHA.mp4|Tập 31;anc.mp4/https://www80.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zshFDBSJCkh7AYWAOqGyKQ/1570290715/191003/327G7L0L1YGLFMS4O1O8L.mp4|Tập 32;anc.mp4/https://www66.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/8t8WavhZNfapwV73aMor8g/1570290734/191003/331G7L0RBGRICSGCJC3HA.mp4|Tập 33;anc.mp4/https://www278.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/HkPuH6sQVudVnXqnJxocvg/1570290034/191003/530G7L90WKE5CQN1BSQFP.mp4|Tập 34;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zDdFQi3IkwhlcTmksJxTww/1570290772/191003/335G7L0WI57N7V2EKSQM9.mp4|Tập 35;anc.mp4/https://www49.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/sn81sDEa3-ezQwbHTBBbWA/1570290789/191003/332G7L0SE1PWLOGXE3W0P.mp4|Tập 36;anc.mp4/https://www224.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/5tgLHoZk3wQpUKrpzJlXUQ/1570290809/191003/520G7L8MBT4U1P5FCFGVT.mp4|Tập 37;anc.mp4/https://www150.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/-r-K_uKLcGFw9pAwl9zyvg/1570282179/191003/403G7L3QG9VXTHZ1DY59A.mp4|Tập 38;anc.mp4/https://www262.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/hztnqi1FB0xX30K9fWxxNw/1570284594/191003/403G7L3QHA17294QWXOFM.mp4|Tập 39;anc.mp4/https://www239.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X4z4wEQ4KTCSAuUXYp6KdQ/1570286142/191003/510G7L86PE5RSGZJWFKT9.mp4|Tập 40;anc.mp4/https://www313.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/tJlfM16kx3Ig_H3smA6j6g/1570288487/191003/403G7L3QHMIWVS8813K2W.mp4|Tập 41;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/EQko7CMQUX0ygqU7_mb2TQ/1570290961/191003/520G7L8MBRPJTMV3ZKJW9.mp4|Tập 42;anc.mp4/https://www46.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kbyEO-leXjrRJGzzyExDvw/1570291553/191003/402G7L3PFA752W1APUYNH.mp4|Tập 43;anc.mp4/https://www364.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/3UB9X1YzgLScQlbn7V7qHQ/1570284478/191003/411G7L41WBRZRBDYIU2EP.mp4|Tập 44;anc.mp4/https://www290.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/uthLRmwnwqjD6tRSTRsM-g/1570286680/191003/509G7L85OMZV03SOLNJUH.mp4|Tập 45;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XLbiSivdN7r09crwbUPMqg/1570287717/191003/510G7L86Q61YYEIRMTFYX.mp4|[/id]
loading...

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top