Topst

Đang tìm kiếm...

Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh]

Legend of the Little Monk (2017)
Status :45/45 Lồng Tiếng
Diễn viên : Ô Tĩnh Tĩnh, Trương Trác Văn,
Thể loại : Phim Cổ Trang, Phim Thần Thoại
Quốc gia : Phim Trung Quốc
Đạo diễn : Đang cập nhật
Thời lượng : 45 Tập

NỘI DUNG PHIM : 
“Tiểu Tế Công” là bộ phim vui nhộn, kỳ ảo và cuốn hút xoay quanh câu chuyện mới mẻ, mang hơi thở hiện đại, dựa trên điển tích quen thuộc về Tế Điên Hòa Thượng.

[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1283585608363|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1285100931755|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1285101259435|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1285101062827|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1285101128363|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1285101193899|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1285100997291|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1287935625899|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1287953386155|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1287953320619|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1287953648299|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1287953713835|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1287953582763|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1287953451691|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1287953779371|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1287953844907|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1287953517227|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1287928023723|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1287931300523|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1287928482475|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1287928154795|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1287928220331|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1287928351403|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1287928613547|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/1287928089259|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/1288024230571|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/1288023968427|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/1288024099499|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/1288024296107|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/1288024361643|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/1288024492715|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/1288024558251|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/1288024165035|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/1288024427179|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/1288024033963|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/1288151960235|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/1288152025771|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/1288152353451|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/1288152418987|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/1288152156843|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/1288151894699|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/1288152222379|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/1288152287915|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/1288152091307|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/1288151829163|Tập 1;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dt6oymtmKcY6TY3vZcOxpQ/1570290018/190928/620G7FKOLUCU4ODAH3WOV.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www230.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/FLlAf476_-UTXgHH9mW9pA/1570284054/190930/134G7HBOVR42E7KPZPQDU.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www67.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/7z_FeeGTJg2T-AsAtvHahA/1570290087/190930/134G7HBNVJQBU0XTED9YR.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www264.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/AWEtredd1NkX_7f3L4iKCw/1570290114/190930/134G7HBOZ7FI0IN8M5VP6.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www259.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/G8qa-ZsV8JDSrTPupq7ckA/1570290135/190930/155G7HCK3V1C7J0EJDWD9.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www237.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/xDAEtj3oBWtNEmQq4I4kiQ/1570284209/190930/134G7HBOW4NI1SHKB8UDC.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www434.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X6qgjbC2Gi7jdmulQMhM4A/1570290181/190930/253G7HGMS9FT4YTM65IXV.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www198.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XNPZGs0uM4CQuJ5Xg44EmQ/1570290233/191003/529G7L8ZV1BBD5EF7JHN5.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www392.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YbHvyMnmtiNwv_lau21EJA/1570282560/191003/201G7KVBOJBTOHZMQK9YG.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www90.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/x8fcyqaYG-2K86Bfx1f9fg/1570290270/191003/201G7KVBPBUJDMF1VVYHY.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www324.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/WvvN5cMpi_t6vf8UpYligw/1570290294/191003/201G7KVBPKWXKKKUMNHAX.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/BQ2oAGAvo4pwbLzKZvmxNQ/1570290311/191003/201G7KVBOMD9Y3DL3IXAS.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www44.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YC7jTjj_k28qXk8Y6zzZPg/1570290331/191003/207G7KVL1PPL3SGINQIKB.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www385.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ku6L2lVwFVk3LGP--gzJCQ/1570290355/191003/207G7KVL203QOPYTBDRWP.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/RA1zIzU4rA7suZdhnysJQQ/1570290375/191003/218G7KW0O1AC50CTO12FQ.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www210.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Auh75GUr80t5aX0vOuV79g/1570290399/191003/218G7KW1OJLLL9Z7QXCLY.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yHauL9nJFF81gAdM_cD5hQ/1570282620/191003/206G7KVK0GZSFJ2MTFRIN.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Hk88bBy7E4pFbE73UK2p9A/1570290439/191003/207G7KVL25JEKQX28IN8O.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www1043.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kH0OXPSW3nUfnL1Qq--W3w/1570290461/191003/213G7KVTCV2NKEEBODDTA.mp4|Tập 21;anc.mp4/https://www386.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/V-e7Gz9gw0OKejK0dTHrBA/1570290488/191003/213G7KVTE1S09PHKBATE6.mp4|Tập 22;anc.mp4/https://www348.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GMg6PqraUhNENkGalPROlQ/1570290514/191003/214G7KVVGFTM5AYQALQWF.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www73.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/9P7qF6znPoZOq8GMft3r0g/1570280379/191003/213G7KVUFGF65ZQGBDPCE.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www106.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/0FsoytM7qnvloH-vP5hTUQ/1570281002/191003/214G7KVVG895B5LUJ37QN.mp4|Tập 25;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/gzZLg5sjZnb_atobmj5JQQ/1570290584/191003/214G7KVVGPRI0PWDFHLIW.mp4|Tập 26;anc.mp4/https://www244.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Ej9OjOmRYuk3VDvPSihF4w/1570290603/191003/327G7L0L2AERW0BXRWHUC.mp4|Tập 27;anc.mp4/https://www212.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dl2aeZ7v7DmxL64-Y7l1qw/1570282706/191003/328G7L0M3WMZMKDHKW3UB.mp4|Tập 28;anc.mp4/https://www197.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/1UgW_9dCRcfGMSo5lCBJcg/1570290648/191003/327G7L0K00Q7CKKN1RFML.mp4|Tập 29;anc.mp4/https://www79.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Pn0IrZcFPFMYbRbeWs8OMA/1570290668/191003/328G7L0M4LQ2GV8MTPZRH.mp4|Tập 30;anc.mp4/https://www190.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yYQe83sTE75l478RL6_IXw/1570290690/191003/327G7L0L2S0PXCJ4GWCHA.mp4|Tập 31;anc.mp4/https://www80.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zshFDBSJCkh7AYWAOqGyKQ/1570290715/191003/327G7L0L1YGLFMS4O1O8L.mp4|Tập 32;anc.mp4/https://www66.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/8t8WavhZNfapwV73aMor8g/1570290734/191003/331G7L0RBGRICSGCJC3HA.mp4|Tập 33;anc.mp4/https://www278.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/HkPuH6sQVudVnXqnJxocvg/1570290034/191003/530G7L90WKE5CQN1BSQFP.mp4|Tập 34;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zDdFQi3IkwhlcTmksJxTww/1570290772/191003/335G7L0WI57N7V2EKSQM9.mp4|Tập 35;anc.mp4/https://www49.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/sn81sDEa3-ezQwbHTBBbWA/1570290789/191003/332G7L0SE1PWLOGXE3W0P.mp4|Tập 36;anc.mp4/https://www224.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/5tgLHoZk3wQpUKrpzJlXUQ/1570290809/191003/520G7L8MBT4U1P5FCFGVT.mp4|Tập 37;anc.mp4/https://www150.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/-r-K_uKLcGFw9pAwl9zyvg/1570282179/191003/403G7L3QG9VXTHZ1DY59A.mp4|Tập 38;anc.mp4/https://www262.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/hztnqi1FB0xX30K9fWxxNw/1570284594/191003/403G7L3QHA17294QWXOFM.mp4|Tập 39;anc.mp4/https://www239.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X4z4wEQ4KTCSAuUXYp6KdQ/1570286142/191003/510G7L86PE5RSGZJWFKT9.mp4|Tập 40;anc.mp4/https://www313.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/tJlfM16kx3Ig_H3smA6j6g/1570288487/191003/403G7L3QHMIWVS8813K2W.mp4|Tập 41;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/EQko7CMQUX0ygqU7_mb2TQ/1570290961/191003/520G7L8MBRPJTMV3ZKJW9.mp4|Tập 42;anc.mp4/https://www46.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kbyEO-leXjrRJGzzyExDvw/1570291553/191003/402G7L3PFA752W1APUYNH.mp4|Tập 43;anc.mp4/https://www364.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/3UB9X1YzgLScQlbn7V7qHQ/1570284478/191003/411G7L41WBRZRBDYIU2EP.mp4|Tập 44;anc.mp4/https://www290.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/uthLRmwnwqjD6tRSTRsM-g/1570286680/191003/509G7L85OMZV03SOLNJUH.mp4|Tập 45;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XLbiSivdN7r09crwbUPMqg/1570287717/191003/510G7L86Q61YYEIRMTFYX.mp4|[/id]
Chúc các bạn xem phim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Full HD Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Bản Đẹp Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Trọn Bộ Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Online Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Phụ Đề Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Thuyết Minh Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] VietSub Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Lồng Tiếng
Xem phim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] tập cuối.
Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] TvHay Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] BiluTv Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Phimmoi Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Dongphim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Motphim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] VTVgiaitri Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Vkool Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Vuiphim Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Xemphimso Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Phimbathu Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] HDViet Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] Youtube Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top