Topst

Đang tìm kiếm...

Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh]

Thiên Long Bát Bộ
Demi-Gods and Semi-Devils (1996)
Đang phát: Hoàn tất (45/45)
Đạo diễn: N/A
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng, Trương Quốc Cường, Mạch Trường Thanh, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Cẩm Linh, Lưu Ngọc Thúy
Thể loại: Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Cổ Trang
Quốc gia: Hồng Kông
Thời lượng: 45 Tập
Năm xuất bản: 1996

NỘI DUNG PHIM : 
Kiều Phong , Đoàn Dự , Hư Trúc Tuy kết nghĩa anh em nhưng do hoàn cảnh ba người khác nhau .Kiều Phong là bang chủ của cái bang Vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầ hông nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu Đoàn dự là hoàng tử của Đại Lý nhưng lại bị đày đoạ bởi mối tình tay ba với Vương Ngữ yên và Mộ dung phục , Hư TRúc làm Hoà Thượng nhưng lại đc tuyển làm Phò mã của tây hạ ?Làm sao họ có thể bỏ đc ân oan của giang hồ....


[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/856569481890|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/856569547426|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/856569612962|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/856569678498|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/856569744034|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/856569809570|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/856569875106|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/856569940642|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/856570071714|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/856570202786|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/856570006178|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/856570137250|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/856570268322|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/856570333858|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/856570399394|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/856570464930|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/856570596002|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/856570530466|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/856570727074|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/856570661538|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/856570792610|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/856570923682|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/856570858146|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/856570989218|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/856571054754|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/856571120290|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/856571185826|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/856571251362|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/856571316898|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/857705679522|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/859758660258|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/859758725794|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/859769146018|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/861351905954|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/862218095266|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/862853139106|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/863960435362|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/866030193314|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/866030127778|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/871651674786|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/871651805858|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/871651740322|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/879811365538|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/879811496610|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/879811431074|Tập 1;anc.mp4/https://www1068.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/I-U6YoZR2mTbtabrZ3N9MQ/1570456667/190519/409G36Q2KSUIRVUWPUDZT.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www451.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/izlvCGUeQZ_V3A0GncBDWw/1570458728/190519/404G36PWE0R8VZT0VWRJ7.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www449.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YetV3jc3ldk0g7KBjpTJUg/1570454089/190519/405G36PXD4M1BBXML2ZWC.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www1079.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/16D5ueCpA--rjk8n4Pi8mg/1570458767/190519/407G36Q0H33QTUIDVWZB6.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www247.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/FAI1ejcsUfkzq2V9Xf_cvA/1570460343/190519/406G36PYEMMXUNTZVMZWM.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www1080.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/HQGEknTErU8mexH_Km6N3w/1570460361/190519/406G36PYE4XWFQ8X2O9NO.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www1076.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/7lrCLmX7M7Hl8oUvcbktQQ/1570460379/190519/403G36PU9FXB9GAKYFHFC.mp4|Tập 8;anc.mp4/https://www437.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/TVTW84SAuLpAfclCiXa5WQ/1570460400/190519/415G36QBX45NQ7U1UA1IP.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www368.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dYV3o6Ve3BG1QIAkb9y9Vg/1570449990/190519/409G36Q3LE2F0KZEQF9OG.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www358.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ozceDN-RaM7DBYICIxKWtw/1570452665/190519/413G36Q9UH608TJFGM6TR.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www334.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/gbeReEvAGxLYN20H28MODQ/1570455995/190519/411G36Q5ORTWYJXIE5YUI.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www334.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/1T8RVItx6JXh_oMZmnaj1g/1570455134/190519/415G36QCZ2LAWEJXLPWTI.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www431.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GP5tGRCdxbefXX0NnZ0Qjw/1570450386/190519/413G36Q8SVNF94XYQ5UOT.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www425.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/l9s4kII4fcBUH7Dv4P126A/1570454563/190519/418G36QH4RPFHQJGCJ2VN.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www387.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/KwoShHYA2sOCoM4ht08qjA/1570457546/190519/418G36QG3PVW9ECAZPU1Q.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www383.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/jsbWUkOTDO9syIB22VmYxw/1570459269/190519/417G36QF1OBLGWJT33RZN.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www411.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/BK1LhL9kgcyWc4QWPB454A/1570459579/190519/431G36R0WANHFLAO2EZPZ.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www402.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Eop09TFEZoJiOMSf71E-Rg/1570460581/190519/425G36QQHO42ZFPBCTKK2.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www1083.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/lgXyZmlbozqAM-R09TzM2Q/1570460600/190519/422G36QNE32BZZ6LYWELV.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www395.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/d91KAGn4L0p3MDuk2evOvA/1570454020/190519/422G36QNDHD46LA06F1SC.mp4|Tập 21;anc.mp4/https://www441.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/krIIB_EiRp0hDtH04wJ7UQ/1570460637/190519/428G36QVOWDZW4OFTOPKQ.mp4|Tập 22;anc.mp4/https://www411.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/hqsfrbrcTOEYdzmXarr48g/1570450091/190519/442G36RGIR8XBYXZEIEZZ.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www391.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/gpCGEn7CiPVD3V0VEmHvzw/1570450156/190519/424G36QPH0X94WLIWDE2U.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www363.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/cLperwXRn_-LLc0GmYyMiQ/1570450908/190519/434G36R40FYIAGH1XJW5L.mp4|Tập 25;anc.mp4/https://www201.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/c27oysl7Z-4-HQPAy2Z26w/1570456368/190519/588G36XK33LSX7E70R5GY.mp4|Tập 26;anc.mp4/https://www389.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/9z6yaSxlkNjuio8vZhK0zg/1570460745/190519/596G36XVI2MGH9EZ1AYWJ.mp4|Tập 27;anc.mp4/https://www420.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Jvb7jVcC9dYVY4qirRLoYA/1570460762/190519/586G36XGXNISAJNKOQGL3.mp4|Tập 28;anc.mp4/https://www335.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/BjQs4dvYWvdi7XvPjqhzxQ/1570450853/190519/437G36R98BGPLJOF5G8AJ.mp4|Tập 29;anc.mp4/https://www384.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/613AcApeBj3wnLzWIflRWA/1570455132/190519/588G36XK2LZGPNDM2VZI6.mp4|Tập 30;anc.mp4/https://www370.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oOvWWoX5OH67RsOprAE0Vw/1570457727/190519/588G36XK217R4QWVSXJXK.mp4|Tập 31;anc.mp4/https://www399.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XONYDuwyoy3uAtewmjBqNg/1570453592/190519/588G36XK2KT9NZUGSHODN.mp4|Tập 32;anc.mp4/https://www347.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/MHmCJ5TmYd8yfNGNXqsGWQ/1570455624/190519/586G36XGXS5ZBI6RYF46T.mp4|Tập 33;anc.mp4/https://www412.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/p8oiMh4ZY1C9CPqO0Lthhg/1570460877/190519/589G36XL3CX3CO0I5DSXO.mp4|Tập 34;anc.mp4/https://www337.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/pQIwPKt6qYbvmkJSxN7IuA/1570460894/190519/596G36XVIAM2VTAYCMQLJ.mp4|Tập 35;anc.mp4/https://www398.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/WOrCggEw8hd2fIdcnKvxsQ/1570460915/190519/464G36SDSAF6R8SVR84NI.mp4|Tập 36;anc.mp4/https://www1080.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/vodsiOSk9ME5UbT0bVZ2hg/1570460933/190519/593G36XQABNM5FX6MSQG1.mp4|Tập 37;anc.mp4/https://www421.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Eih8I03EbFbedclX8Eeo2g/1570451757/190519/591G36XO7GEXWFRZEEFVO.mp4|Tập 38;anc.mp4/https://www382.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oi9rUVYZe7Ms5WZmY_FZiw/1570460214/190519/599G36XZOA0E9CCENMRO5.mp4|Tập 39;anc.mp4/https://www379.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/y8fLfIwMnTcfBQZY7m6uOA/1570460983/190519/478G36SYM0KAPTGMXNCIE.mp4|Tập 40;anc.mp4/https://www353.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/cKmf7Z08W-c4WDQPhO5TlQ/1570461009/190519/475G36SUGRQVZKCDD7CFA.mp4|Tập 41;anc.mp4/https://www338.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/61vOI8D0AdJwuVrdmV4ACw/1570461029/190519/476G36SVI61G0CQHBJZJP.mp4|Tập 42;anc.mp4/https://www1095.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/f-KDY_jqF2Slm2hzCDZkaQ/1570451797/190519/479G36T0PLVK195LCS3BZ.mp4|Tập 43;anc.mp4/https://www4.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dFuZjKvIG4PNflqQi-VulQ/1570452940/190519/467G36SHYQGIHSYYGHKN5.mp4|Tập 44;anc.mp4/https://www366.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/eiI6lT3b3R1SvoooV-SlFA/1570461088/190519/478G36SYMVVIKZE1T2FYX.mp4|Tập 45;anc.mp4/https://www362.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/UJGgFwPob1qoF2HC7z-yyQ/1570452974/190519/476G36SVH992A0ACQASJ8.mp4|[/id]


Chúc các bạn xem phim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Full HD Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Bản Đẹp Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Trọn Bộ Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Online Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Phụ Đề Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Thuyết Minh Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] VietSub Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Lồng Tiếng
Xem phim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] tập cuối.
Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] TvHay Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] BiluTv Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Phimmoi Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Dongphim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Motphim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] VTVgiaitri Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Vkool Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Vuiphim Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Xemphimso Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Phimbathu Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] HDViet Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] Youtube Thiên Long Bát Bộ (1996) | Phim bộ Trung Quốc trọn bộ [Thuyết Minh] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top