Topst

Đang tìm kiếm...

Giọng Ải Giọng Ai Mùa 4 - Trọn Bộ 26 Tập Full HD

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem nhé!
loading...

Nội dung phim

Giọng Ải Giọng Ai là một gameshow âm nhạc kết hợp với yếu tố hài hước. Chương trình có tên tiếng Anh là “I Can See Your Voice”. Xuất xứ chương trình này từ Hàn Quốc và qua Thái Lan.

[id]Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=VtVcFWVSLBY|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=a9ZHU97-JkM|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=-hnbSUSrV-w|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=cxtXp2IGGUk|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=vqSQGjOI5Nw|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=ZU9UuxVTA0k|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=kCPxacoWfqo|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=jLPvAV1nJcM|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=QbHpdh_gMCU|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=b0HzI2mNXs8|Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=srSJ5v8EW2I|Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=xIBervaA9ec|Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=joy35SXwJeM|Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=0aui9OFsspg|Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=eC1dc1h8qsE|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=Igq9qi90wxI|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=o531tS6X_Ag|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=hA3Yi239um0|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=EX3fa5QSmlw|Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=aNMjdxVuII0|Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=ryPIDZYbENA|Tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=jxz0N-VNJRc|Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=69uEX2A7fUw|Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=St5x5yrniGk|Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=dtTpaxmib6A|Tập 26(End);https://www.youtube.com/watch?v=Nu6wuJ8TmuA|[/id]
loading...

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top