Topst

Đang tìm kiếm...

Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng]

Xem phim Đại Đường Ma Đạo Đoàn
Grand Theft in Tang (2019)
Số tập : Tập 24 VIETSUB + THUYẾT MINH
Đạo diễn: Lý Minh Minh
Diễn viên: Ngô Ưu, Trần Hy Quận, Lưu Manh Manh, Trương Diệp, Tống Hải Hiệt, Cát Tranh, Trương Thừa, Đỗ Tử Danh, Trương Cẩm Trình, Cừu Tư
Thể loại: Hành Động, Hài Hước, Cổ Trang, Phiêu Lưu
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 40 Tập
Năm xuất bản: 2019

NỘI DUNG PHIM : 
Đại Đường Ma Đạo Đoàn kể về đường triều năm Thiên Bảo, khắp nơi bình yên, dân an quốc phú nhưng thực tế triều cương hỗn loạn, thế lực khắp nơi đua nhau nổi dậy. Sừng kỳ lân lưu truyền thượng cổ xuất hiện, bốn thiếu niên mang tuyệt kỹ huyễn thuật cùng nhau làm thanh Ma Đạo Đoàn, trên đường đi dây dưa với Thiếu Khanh Đại Lý Tự, yêu nhau giết nhau, đối mặt với vô vàn hiểm nguy trên con đường đi tìm bảo vật. Các bạn hãy cùng đón xem tại OngTv nhé !

[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1047689890475|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1052723579563|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1053225323179|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1060380215979|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1062672927403|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1062672992939|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1068793596587|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1068793662123|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1080473881259|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1083671120555|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1083690912427|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1083671055019|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1084108638891|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1084108769963|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1084108704427|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1086123543211|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1086261430955|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1086261496491|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1087899765419|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1087179721387|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1097789737643|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1098571975339|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1100736301739|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1101604915883|Tập 1;anc.mp4/https://www488.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/6ulS3V9cHlFwds6ieQnxJA/1568474301/190406/304G1SW2BT9UOF0JKM9SD.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www566.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/SRUHBi5u6iDHYvQ6v4a9qQ/1568474368/190408/335G1V8LNKID4SIFCBET5.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www229.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oLMw42W_EQIGl2iNb8iowQ/1568474415/190408/645G1VLIR7W7DZK5COYD3.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www1079.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/LNg0VkNHdU7Jq3m9zE_NCA/1568474450/190413/122G20RTR1GPNPKLRVI5K.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www557.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YR4i8nnwDvGX9ovDBPHVtg/1568474493/190415/680G23QAXNSAGQAX5RFBQ.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www571.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/JJ4UTUjcYeQh6KKp2-tjVw/1568474525/190415/679G23Q8VD1Y50O0WASM2.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www386.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GPg70CmnZOJp__dOWBGrSQ/1568474562/190417/111G25DUCDACYWRROGNUC.mp4|Tập 8;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Z3T6FTzxMyNQ9sNDNp6diw/1568474607/190417/125G25EF51O51UED2CFGV.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www361.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/2yy5EDuILMgf1mu_JdY-iA/1568474643/190419/493G284Z8HE4MOBLC4KVJ.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www573.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/MVHh6X9IiGbkH6qh_iQJ2w/1568474682/190422/668G2BT5ESXBNILKBRB7W.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www481.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/5zubIg_tQITSLJ9hEhoBHw/1568474719/190422/689G2BU0LCURX7N1DYOUW.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www421.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oWy2y11Mh7OQi_Ochv8TWQ/1568474768/190422/671G2BT9JTG6JV9XBOKLU.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www566.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oyF-xM9wXn3NXXoATHvrYA/1568474808/190423/219G2CG2ICO0MTAAKCIVW.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www575.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Jh2fiBW5ORwGuNV4xhfOQw/1568474839/190423/237G2CGTK4HE6FNOCJQTW.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www481.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/16XDzjUNPODu7Uj3UkNJUw/1568474878/190423/231G2CGK7LFGIVDYQLPCK.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www271.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/NQAE9474-V33oCngorF_QQ/1568474914/190425/440G2F0I0E778M2MELMC7.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www273.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/tNsoCmBOyPKpRePsDRPXpw/1568474952/190425/587G2F6MKIMWWOYNMAPJG.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www1078.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/52IHUejB988TkzZRLnQh_A/1568474989/190425/597G2F728EPRFBQUNANUZ.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/iqLZbJlBH6x26qbmmVgjIw/1568475043/190427/585G2HHS2MUDMLEBMCYZ2.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www404.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/CzP4eLmEL4uvvOxOIyTvJQ/1568475081/190426/588G2GC9WC0NGDUX8CRUC.mp4|Tập 21;anc.mp4/|Tập 22;anc.mp4/https://www422.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ssO5veepHaFuUcetJ4K57A/1568475268/190505/366G2QHMTIO03HDNWSZLN.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www1098.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/qPy6ekoqinOuA_KpWbI3mA/1568475292/190507/693G2T6HGQUAVKGGFDG4Y.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www391.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/NPu8us1U0XV95Wzc0i_haw/1568475348/190508/527G2U562A1WBTJJCK0WU.mp4|[/id]
Chúc các bạn xem phim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] vui vẻ.

Tìm Kiếm:
Xem phim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Full HD Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Bản Đẹp Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Trọn Bộ Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Online Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Phụ Đề Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Thuyết Minh Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] VietSub Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Lồng Tiếng
Xem phim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 Xem Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] tập 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] tập cuối.
Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] TvHay Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] BiluTv Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Phimmoi Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Dongphim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Motphim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] VTVgiaitri Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Vkool Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Vuiphim Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Xemphimso Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Phimbathu Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] HDViet Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] Youtube Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng] ZingTv

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top