Topst

Đang tìm kiếm...

Đại Đường Ma Đạo Đoàn - Grand Theft In Tang (2019) | Phim cổ trang Trung Quốc Lồng tiếng]

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem nhé!
loading...

Nội dung phim

Xem phim Đại Đường Ma Đạo Đoàn
Grand Theft in Tang (2019)
Số tập : Tập 24 VIETSUB + THUYẾT MINH
Đạo diễn: Lý Minh Minh
Diễn viên: Ngô Ưu, Trần Hy Quận, Lưu Manh Manh, Trương Diệp, Tống Hải Hiệt, Cát Tranh, Trương Thừa, Đỗ Tử Danh, Trương Cẩm Trình, Cừu Tư
Thể loại: Hành Động, Hài Hước, Cổ Trang, Phiêu Lưu
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 40 Tập
Năm xuất bản: 2019

NỘI DUNG PHIM : 
Đại Đường Ma Đạo Đoàn kể về đường triều năm Thiên Bảo, khắp nơi bình yên, dân an quốc phú nhưng thực tế triều cương hỗn loạn, thế lực khắp nơi đua nhau nổi dậy. Sừng kỳ lân lưu truyền thượng cổ xuất hiện, bốn thiếu niên mang tuyệt kỹ huyễn thuật cùng nhau làm thanh Ma Đạo Đoàn, trên đường đi dây dưa với Thiếu Khanh Đại Lý Tự, yêu nhau giết nhau, đối mặt với vô vàn hiểm nguy trên con đường đi tìm bảo vật. Các bạn hãy cùng đón xem tại OngTv nhé !

[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1047689890475|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1052723579563|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1053225323179|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1060380215979|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1062672927403|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1062672992939|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1068793596587|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1068793662123|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1080473881259|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1083671120555|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1083690912427|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1083671055019|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1084108638891|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1084108769963|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1084108704427|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1086123543211|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1086261430955|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1086261496491|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1087899765419|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1087179721387|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1097789737643|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1098571975339|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1100736301739|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1101604915883|Tập 1;anc.mp4/https://www488.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/6ulS3V9cHlFwds6ieQnxJA/1568474301/190406/304G1SW2BT9UOF0JKM9SD.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www566.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/SRUHBi5u6iDHYvQ6v4a9qQ/1568474368/190408/335G1V8LNKID4SIFCBET5.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www229.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oLMw42W_EQIGl2iNb8iowQ/1568474415/190408/645G1VLIR7W7DZK5COYD3.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www1079.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/LNg0VkNHdU7Jq3m9zE_NCA/1568474450/190413/122G20RTR1GPNPKLRVI5K.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www557.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YR4i8nnwDvGX9ovDBPHVtg/1568474493/190415/680G23QAXNSAGQAX5RFBQ.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www571.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/JJ4UTUjcYeQh6KKp2-tjVw/1568474525/190415/679G23Q8VD1Y50O0WASM2.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www386.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GPg70CmnZOJp__dOWBGrSQ/1568474562/190417/111G25DUCDACYWRROGNUC.mp4|Tập 8;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Z3T6FTzxMyNQ9sNDNp6diw/1568474607/190417/125G25EF51O51UED2CFGV.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www361.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/2yy5EDuILMgf1mu_JdY-iA/1568474643/190419/493G284Z8HE4MOBLC4KVJ.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www573.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/MVHh6X9IiGbkH6qh_iQJ2w/1568474682/190422/668G2BT5ESXBNILKBRB7W.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www481.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/5zubIg_tQITSLJ9hEhoBHw/1568474719/190422/689G2BU0LCURX7N1DYOUW.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www421.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oWy2y11Mh7OQi_Ochv8TWQ/1568474768/190422/671G2BT9JTG6JV9XBOKLU.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www566.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/oyF-xM9wXn3NXXoATHvrYA/1568474808/190423/219G2CG2ICO0MTAAKCIVW.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www575.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Jh2fiBW5ORwGuNV4xhfOQw/1568474839/190423/237G2CGTK4HE6FNOCJQTW.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www481.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/16XDzjUNPODu7Uj3UkNJUw/1568474878/190423/231G2CGK7LFGIVDYQLPCK.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www271.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/NQAE9474-V33oCngorF_QQ/1568474914/190425/440G2F0I0E778M2MELMC7.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www273.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/tNsoCmBOyPKpRePsDRPXpw/1568474952/190425/587G2F6MKIMWWOYNMAPJG.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www1078.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/52IHUejB988TkzZRLnQh_A/1568474989/190425/597G2F728EPRFBQUNANUZ.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/iqLZbJlBH6x26qbmmVgjIw/1568475043/190427/585G2HHS2MUDMLEBMCYZ2.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www404.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/CzP4eLmEL4uvvOxOIyTvJQ/1568475081/190426/588G2GC9WC0NGDUX8CRUC.mp4|Tập 21;anc.mp4/|Tập 22;anc.mp4/https://www422.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ssO5veepHaFuUcetJ4K57A/1568475268/190505/366G2QHMTIO03HDNWSZLN.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www1098.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/qPy6ekoqinOuA_KpWbI3mA/1568475292/190507/693G2T6HGQUAVKGGFDG4Y.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www391.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/NPu8us1U0XV95Wzc0i_haw/1568475348/190508/527G2U562A1WBTJJCK0WU.mp4|[/id]
loading...

Có Thể Bạn Cũng Muốn Xem: Xem tất cả »

top